Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 12. april 2012

AKARINOZA IN OIDIJ

Razvoj vinske trte je zelo odvisen od lege in sorte. Nekatere sorte (Chardonnay, Zelen, Vitovska grganja), so NA IZPOSTAVLJENIH LEGAH že v fenofazi oddvojenih listov (E-F po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 13-15 po BBCH).
V vinogradih s sortami, ki pozno odganjajo (Malvazija) in so še v fenofazi (C-D po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 05-08 po BBCH) lahko še vedno lahko uporabimo žvepleno apneno brozgo v 20-25 % konc. ali pripravke na osnovi močljivega žveplo v 1,6% konc..
Pripravki na osnovi žvepla dobro delujejo, če je v času škropljenja in nekaj dni po njem toplo vreme (temp. nad 15 °C). Škropimo le tiste vinograde, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z akarinozo ali oidijem vinske trte.

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE

Proti črni pegavosti škropimo le v tistih vinogradih, kjer se je bolezen v lanskem letu zelo razširila in ocenjujemo, da bi lahko letos povzročila večji izpad pridelka. Trte škropimo takrat, ko so mladice dolge od 2 do 5 cm. Proti črni pegavosti vinske trte lahko uporabimo fungicide kot so:
- Antracol v 0,2% konc.,
- Antracol WG 70 v 0,2% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Polyram DF v 0,30% konc.,
- Delan 700 WG v 0,075% konc.,
- Quadris v 0,10% konc.,
- Stroby WG v 0,009 % konc. ali
- Universalis v količini 2,0 l/ha.

Pripravki Quadris, Stroby WG in Universalis delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki