Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 20. april 2012

OIDIJ VINSKE TRTE

Razmere za razvoj oidija so zelo ugodne.
Predvsem v tistih vinogradih, kjer smo imeli v lanskem letu težave z oidijem vinske trte je smiselno preventivno škropljenje proti oidiju.

Uporabimo lahko pripravke na osnovi močljivega žvepla in druge ustrezne kontaktne pripravke:
- Quadris v 0,10 % konc.
- Universalis v 0,20 % konc.
- Cabrio Top v 0,20% konc.
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.
- Stroby WG v 0,01 - 0,02 % konc.
- Crystal v 0,016 - 0,02 % konc.
- Talendo v 0,025 % konc.
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.
- Cosan v 0,3 - 0,6 % konc.
- Vindex 80 WG v 0,3 - 0,6 % konc.
- Kumulus DF v 0,3 - 0,6 % konc.
- Močljivo žveplo v 0,3 - 0,6 % konc.
- Pepelin v 0,3-0,6 % konc.
- Thiovit Jet v 0,3-0,6 % konc.
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.
- Mystic 250 EC v 0,4 l/ha
- Tebusha 25% EW v 0,4 l/ha
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.
- Topsin-M v 1,6 kg/ha

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE

Proti črni pegavosti škropimo le v tistih vinogradih, kjer se je bolezen v lanskem letu zelo razširila in ocenjujemo, da bi lahko letos povzročila večji izpad pridelka. Trte škropimo takrat, ko so mladice dolge od 2 do 5 cm in v primeru deževnega vremena škropljenje po približno 14-ih dneh ponovimo. Proti črni pegavosti vinske trte lahko uporabimo fungicide kot so:
- Antracol v 0,2% konc.,
- Antracol WG 70 v 0,2% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Polyram DF v 0,30% konc.,
- Delan 700 WG v 0,075% konc.,
- Quadris v 0,10% konc.,
- Stroby WG v 0,009 % konc. ali
- Universalis v količini 2,0 l/ha.

Pripravki Quadris, Stroby WG in Universalis delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki