Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 04. maj 2012

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Zaradi otoplitve je rast vinske trte zelo intenzivna, izjema so le vinogradi v nižinskih legah, ki so pozimi pozebli. V takih vinogradih sedaj poganjajo mladike iz starejšega lesa.

Nevarnost za okužbe s peronosporo vinske trte sicer obstaja, vendar zaradi suhega vremena ni velika.
Preventivno škropljenje proti peronospori vinske trte je potrebno opraviti pred naslednjim napovedanim dežjem v tistih vinogradih, kjer so mladike že dosegle dolžino 25-30 cm.

Uporabimo kontaktne pripravke na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta, ditianona in fungicidov na osnovi zoksamida in mankozeba ter ciazofamida.
Taki pripravki so:
- Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotec v 0,20% konc.,
- Dithane M-45 v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP v 0,20% konc.,in
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc.,
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc.,
- Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc. in
- Mildicut v 0,4% konc.

Za razvoj oidija so razmere zelo ugodne.
Predvsem v tistih vinogradih, kjer smo imeli v lanskem letu težave z oidijem vinske trte je smiselno preventivno škropljenje proti oidiju.
Uporabimo lahko pripravke na osnovi močljivega žvepla in druge ustrezne kontaktne pripravke.

Uporabimo lahko:
- Quadris v 0,10 % konc.
- Universalis v 0,20 % konc.
- Cabrio Top v 0,20% konc.
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.
- Stroby WG v 0,01 - 0,02 % konc.
- Crystal v 0,016 - 0,02 % konc.
- Talendo v 0,025 % konc.
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.
- Cosan v 0,3 - 0,6 % konc.
- Vindex 80 WG v 0,3 - 0,6 % konc.
- Kumulus DF v 0,3 - 0,6 % konc.
- Močljivo žveplo v 0,3 - 0,6 % konc.
- Pepelin v 0,3-0,6 % konc.
- Thiovit Jet v 0,3-0,6 % konc.
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.
- Mystic 250 EC v 0,4 l/ha
- Tebusha 25% EW v 0,4 l/ha
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.
- Topsin-M v 1,6 kg/ha

pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki