Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 23. maj 2012

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Povsod na Primorskem je deževalo, tudi sicer je vreme zelo spremenljivo. Količina padavin je bila različna vendar povsod dovolj velika, da je sprala škropilno oblogo. Zaradi takih vremenskih razmer, se je nevarnost za okužbe vinske trte s peronosporo zelo povečala.

Sedaj je priporočljiva uporaba zlasti polsistemičnih in sistemičnih fungicidov ter ostalih novejših fungicidov, ki zelo dobro delujejo proti peronospori.

Taki pripravki so:
- Galben C v 0,4-0,5 % konc.
- Galben M v 0,25 % konc.
- Fantic F WG v 0,2 % konc.
- Curzate R v 0,2-0,3 % konc.
- Curzate M v 0,2-0,3 % konc.
- Equation Pro v 0,04 % konc.
- Aviso DF v 0,25 % konc.
- Antracol combi v 0,2 % konc.
- Forum star v 0,160% konc.
- Acrobat MZ WG v 0,25 % konc.
- Verita v 0,25 % konc.
- Verita profiler v 0,25 – 0,3 % konc.
- Mikal Premium F v 0,3% konc.
- Mikal Flash v 0,3 – 0,4 % konc.
- Melody combi WP 43,5 v 0,25 % konc.
- Melody combi WP 65,3 v 0,15 % konc.
- Melody duo WG 66,8 v 0,25 % konc.
- Valis F v 0,15% konc.
- Ridomil gold combi pepite v 0,2-0,25% konc.
- Ridomil gold MZ PEPITE v 0,25 % konc.
- Revus v 0.04-0,06% konc.
- Pergado F v 0,16-0,25% konc.
- Pergado MZ v 0,16-0,25% konc.
- Mildicut v 0,4% konc.
- Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc.

Proti peronospori vinske trte pa lahko uporabimo tudi druge dotikalne fungicide na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta in ditianona.
Taki pripravki so:
- Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotec, v 0,20% konc.,
- Dithane M-45, v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG, v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP v 0,20% konc.,
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc.,
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc..

Uporabimo lahko tudi strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte. Taki pripravki so: Quadris v 0,1% konc., Universalis v 0,2% konc. in Cabrio Top v 0,2% konc..

V deževnem vremenu priporočamo skrajšanje presledkov med škropljenji na 7-10 dni pri uporabi sistemičnih in polsistemičnih fungicidov ter na na 5-7 dni pri uporabi dotikalnih fungicidov.

Priporočamo tudi redna škropljenja proti oidiju. Pripravki na osnovi močljivega žvepla v hladnem vremenu slabše delujejo, zato je sedaj smiselna uporaba organskih pripravkov.

Uporabimo lahko:

- Quadris v 0,10 % konc.
- Universalis v 0,20 % konc.
- Cabrio Top v 0,20% konc.
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.
- Stroby WG v 0,01-0,02 % konc.
- Crystal v 0,016-0,02 % konc.
- Talendo v 0,025 % konc.
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.
- Mystic 250 EC v 0,4 l/ha
- Tebusha 25%EW v 0,4 l/ha
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.
- Topsin-M v 1,6 kg/ha

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki