Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 13. junij 2012

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Vinograde, ki jih je prizadela toča, je treba čim prej zaščititi s fungicidi na osnovi folpeta ali mankozeba (lahko tudi v kombinaciji s sistemiki ali polsistemiki). V vinogradih, kjer je vinska trta že odcvetela lahko uporabimo tudi bakrove pripravke. V primeru, da nameravate uporabiti sredstva za krepitev rastlin, kot je npr. Drin (ta se ne meša z bakrovimi fungicidi), je treba skrbno prebrati navodila glede mešanja z drugimi sredstvi. Proti oidiju uporabite sredstva na osnovi močljivega žvepla v 0,5 % koncentraciji (5 kg/ha), ker imajo tudi delni učinek zoper kislo gnilobo grozdja, ki se v poškodovanih jagodah rada razvije.

Za celotno območje Primorske vinorodne dežele pa velja, da zaradi mokrega vremena v preteklih dneh še vedno obstaja velika nevarnost za okužbe vinogradov s peronosporo vinske trte.
Smiselna je uporaba polsistemičnih in sistemičnih fungicidov ter ostalih novejših fungicidov, ki dobro delujejo proti peronospori. V vinogradih, kjer ste opazili okužbe, je potrebno tudi ob uporabi polsistemičnih in sistemičnih fungicidov razmak med posameznimi škropljenji skrajšati na 7 do 8 dni.

Priporočamo uporabo sledečih pripravkov:
- Galben C v 0,4-0,5 % konc.
- Galben M v 0,25 % konc.
- Fantic F WG v 0,2 % konc.
- Curzate R v 0,2-0,3 % konc.
- Curzate M v 0,2-0,3 % konc.
- Equation Pro v 0,04 % konc.
- Aviso DF v 0,25 % konc.
- Antracol combi v 0,2 % konc.
- Forum star v 0,160% konc.
- Acrobat MZ WG v 0,25 % konc.
- Verita v 0,25 % konc.
- Verita profiler v 0,25 – 0,3 % konc.
- Mikal Premium F v 0,3% konc.
- Mikal Flash v 0,3 – 0,4 % konc.
- Melody combi WP 43,5 v 0,25 % konc.
- Melody combi WP 65,3 v 0,15 % konc.
- Melody duo WG 66,8 v 0,25 % konc.
- Valis F v 0,15% konc.
- Ridomil gold combi pepite v 0,2-0,25% konc.
- Ridomil gold MZ PEPITE v 0,25 % konc.
- Revus v 0,04-0,06% konc.
- Pergado F v 0,16-0,25% konc.
- Pergado MZ v 0,16-0,25% konc.
- Mildicut v 0,4% konc.
- Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc.

Proti peronospori vinske trte pa lahko uporabimo tudi druge dotikalne fungicide na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta in ditianona.
Taki pripravki so:
- Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotec v 0,20% konc.,
- Dithane M-45 v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP v 0,20% konc.,
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc.,
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc.

Uporabimo lahko tudi strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte.
Taki pripravki so:
- Quadris v 0,1% konc.,
- Universalis v 0,2% konc. in
- Cabrio Top v 0,2% konc.

Uporaba naštetih kontaktnih pripravkov je smiselna v vinogradih, kjer okužb ni oziroma tam, kjer se peronospora redko pojavi (dvignjene, zračne lege).
Pri uporabi dotikalnih fungicidov priporočamo skrajšanje presledkov med škropljenji na 5 do 7 dni.

Priporočamo tudi redna škropljenja proti oidiju.

Uporabimo lahko:
- Quadris v 0,10 % konc.,
- Universalis v 0,20 % konc.,
- Cabrio Top v 0,20% konc.,
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG v 0,01-0,02 % konc.,
- Crystal v 0,016-0,02 % konc.,
- Talendo v 0,025 % konc.,
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.,
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.,
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC v količini0,4 l/ha,
- Tebusha 25%EW v količini 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.,
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.,
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M v 1,6 kg/ha.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki