Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 19. junij 2012

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Trta je že odcvetela, izjema so le posamezne lege na Krasu in v nekaterih vinogradih na višjih legah. Kljub izboljšanju vremena, je zaradi močnih ros še smiselna uporaba polsistemičnih in sistemičnih fungicidov ter ostalih novejših fungicidov, ki dobro delujejo proti peronospori.
To je še posebej pomembno v tistih vinogradih, kjer ste opazili okužbe.

Priporočamo uporabo sledečih pripravkov:
- Galben C v 0,4-0,5 % konc.
- Galben M v 0,25 % konc.
- Fantic F WG v 0,2 % konc.
- Curzate R v 0,2-0,3 % konc.
- Curzate M v 0,2-0,3 % konc.
- Equation Pro v 0,04 % konc.
- Aviso DF v 0,25 % konc.
- Antracol combi v 0,2 % konc.
- Forum star v 0,160% konc.
- Acrobat MZ WG v 0,25 % konc.
- Verita v 0,25 % konc.
- Verita profiler v 0,25–0,3 % konc.
- Mikal Premium F v 0,3% konc.
- Mikal Flash v 0,3–0,4 % konc.
- Melody combi WP 43,5 v 0,25 % konc.
- Melody combi WP 65,3 v 0,15 % konc.
- Melody duo WG 66,8 v 0,25 % konc.
- Valis F v 0,15% konc.
- Ridomil gold combi pepite v 0,2-0,25% konc.
- Ridomil gold MZ PEPITE v 0,25 % konc.
- Revus v 0.04-0,06% konc.
- Pergado F v 0,16-0,25% konc.
- Pergado MZ v 0,16-0,25% konc.
- Mildicut v 0,4% konc.
- Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc.

V tistih vinogradih, kjer okužb s peronosporo nismo opazili, lahko proti peronospori vinske trte uporabljamo tudi dotikalne fungicide na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta in ditianona.
Taki pripravki so: - Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotecv 0,20% konc.,
- Dithane M-45 v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP v 0,20% konc.,
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc.,
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc.

Uporabimo lahko tudi strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte.
Taki pripravki so: - Quadris v 0,1% konc.,
- Universalis v 0,2% konc. in
- Cabrio Top v 0,2% konc.

Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti pripravke, ki učinkujejo daljši čas.
V tistih vinogradih, kjer smo imeli težave z oidijem že v lanskem letu, je smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke. Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).

Uporabimo lahko:
- Quadris v 0,10 % konc.,
- Universalis v 0,20 % konc.,
- Cabrio Top v 0,20% konc.,
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG v 0,01-0,02 % konc.,
- Crystal v 0,016-0,02 % konc.,
- Talendo v 0,025 % konc.,
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.,
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.,
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC v količini 0,4 l/ha,
- Tebusha 25% W v količini 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.,
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.,
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M v količini 1,6 kg/ha.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki