ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju ter na ogroženih območjih v vinorodni deželi Primorska, je sedaj čas, da v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih izvedemo prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen za vse imetnike vinogradov na okuženem območju in razmejenem območju ter ogroženem območju, priporočamo pa, da ameriškega škržatka zatirate v vseh vinogradih v Primorski vinorodni deželi.

Natančen zemljevid razmejenih območij z žarišči okužb dobite na spletni strani FURS-a.

V tem času je najbolj smiselna uporaba sredstva ACTARA v količini 200 g/ha, v ekološki pridelavi pa sredstva KENYATOX VERDE v količini 800 ml/ha ali FLORA VERDE v količini 1600 ml/ha.

Sredstvo Reldan 22 EC smemo uporabiti le enkrat, zato bo njegova uporaba smiselna pri drugem škropljenju proti ameriškemu škržatku, ko bomo istočasno zatirali grozdne sukače.

POSEBNO OPOZORILO: Vinska trta je že odcvetela, izjema so le posamezne lege na Krasu in v nekaterih vinogradih na višjih legah. Zaradi varstva čebel lahko škropimo le v tistih vinogradih, kjer je vinska trta popolnoma odcvetela. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. V tistih vinogradih, kjer trta še pocveta s škropljenjem počakamo toliko časa, da popolnoma odcveti.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki