Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 29. junij 2012

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju ter na ogroženih območjih v vinorodni deželi Primorska, je še čas da med vikendom oz. v prvi polovici naslednjega tedna v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih izvedemo prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen za vse imetnike vinogradov na okuženem območju in razmejenem območju ter ogroženem območju, priporočamo pa, da ameriškega škržatka zatirate v vseh vinogradih v Primorski vinorodni deželi.

Natančen zemljevid razmejenih območij z žarišči okužb dobite na spletni strani FURS-a

V tem času je najbolj smiselna uporaba sredstva ACTARA v količini 200 g/ha, v ekološki pridelavi pa sredstva KENYATOX VERDE v količini 800 ml/ha ali FLORA VERDE v količini 1600 ml/ha.
Sredstvo Reldan 22 EC smemo uporabiti le enkrat, zato bo njegova uporaba smiselna pri drugem škropljenju proti ameriškemu škržatku, ko bomo istočasno zatirali grozdne sukače. Predvidoma bo optimalen čas za uporabo sredstva Reldan 22 EC po 6. juliju.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

V tistih vinogradih, kjer smo našli okužbe s peronosporo na listih oz. na grozdičkih je v vlažnejših, nižjih legah, kjer se rosa zadržuje dolgo časa, še smiselna uporaba lokosistemičnih, polsistemičnih in sistemičnih fungicidov, ki zelo dobro delujejo proti peronospori.

Taki pripravki so:
- Galben C v 0,4-0,5 % konc.
- Galben M v 0,25 % konc.
- Fantic F WG v 0,2 % konc.
- Curzate R v 0,2-0,3 % konc.
- Curzate M v 0,2-0,3 % konc.
- Equation Pro v 0,04 % konc.
- Aviso DF v 0,25 % konc.
- Antracol combi v 0,2 % konc.
- Forum star v 0,160% konc.
- Acrobat MZ WG v 0,25 % konc.
- Verita v 0,25 % konc.
- Verita profiler v 0,25 – 0,3 % konc.
- Mikal Premium F v 0,3% konc.
- Mikal Flash v 0,3 – 0,4 % konc.
- Melody combi WP 43,5 v 0,25 % konc.
- Melody combi WP 65,3 v 0,15 % konc.
- Melody duo WG 66,8 v 0,25 % konc.
- Valis F v 0,15% konc.
- Ridomil gold Combi PEPITE v 0,2-0,25% konc.
- Ridomil gold MZ PEPITE v 0,25 % konc.
- Revus v 0,04-0,06% konc.
- Pergado F v 0,16-0,25% konc.
- Pergado MZ v 0,16-0,25% konc.
- Mildicut v 0,4% konc.
- Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc.

V tistih vinogradih, kjer okužb s peronosporo nismo opazili in na višjih, zračnih legah je smiselno uporabljati dotikalne fungicide na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta in ditianona.
Taki pripravki so:
- Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotec v 0,20% konc.,
- Dithane M-45 v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP v 0,20% konc.,
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc.,
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc.

Uporabimo lahko tudi strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte. Taki pripravki so:
- Quadris v 0,1% konc.,
- Universalis v 0,2% konc. in
- Cabrio Top v 0,2% konc.

Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti pripravke, ki učinkujejo daljši čas.
V tistih vinogradih, kjer smo imeli težave z oidijem že v lanskem letu, je smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke.
Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).

Uporabimo lahko:
- Quadris v 0,10 % konc.,
- Universalis v 0,20 % konc.,
- Cabrio Top v 0,20% konc.,
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG v 0,01-0,02 % konc.,
- Crystal v 0,016-0,02 % konc.,
- Talendo v 0,025 % konc.,
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.,
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.,
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC v odmerku 0,4 l/ha,
- Tebusha 25% EW v odmerku 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.,
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.,
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M v odmerku 1,6 kg/ha.

ZATIRANJE GROZDNIH SUKAČEV IN SIVE GROZDNE PLESNI

Ulov grozdnih sukačev je nekoliko večji kot prejšnja leta in v prihodnjih dneh pričakujemo višek leta. Med vikendom in v začetku naslednjega tedna bo optimalen čas za uporabo MAC insekticidov (Runner 240 SC, Mimic) ali pripravkov kot so: Affirm, Coragen, Steward ali Delfin.

Vsem vinogradnikom, ki nameravajo zatirati grozdne sukače pa priporočamo, da s škropljenjem počakajo in predvidoma v naslednjem tednu po 6. juliju raje uporabijo pripravke kot so Reldan 22 EC ali Pyrinex 25 SC, ki istočasno delujejo tudi na ameriškega škržatka, ki je prenašalec zelo nevarne zlate trsne rumenice. Upoštevati je potrebno varnostne pasove do vodnih površin.

Preden se grozdi zaprejo je čas za prvo tretiranje proti sivi grozdni plesni, ki povzroča gnitje grozdja. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kjer grozdje pogosto močno gnije. Kdor je vključen v integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi enega od naslednjih pripravkov:
- Cantus WG (1-1,2 l/ha),
- Mythos (2,5 l/ha),
- Pyrus 400 SC (2,0 l/ha),
- Switch 62,5 WG (0,8 l/ha),
- Teldor SC 500 (1-1,5 l/ha),
- Rovral aquaflo (1,5 l/ha) ali pripravek

Botector, ki se lahko na istem zemljišcu uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic (BBCH 68) do razvojne faze, ko so jagode zrele (BBCH 89).

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki