Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 06. julij 2012

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Vreme je relativno sončno, zato je nevarnost za okužbe vinske trte s peronosporo majhna.
V tistih vinogradih, kjer okužb s peronosporo nismo opazili in na višjih, zračnih legah je sedaj smiselno uporabljati dotikalne fungicide na osnovi
mankozeba, propineba, metirama, folpeta in ditianona
.

Taki pripravki so:
- Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotec v 0,20% konc.,
- Dithane M-45 v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP v 0,20% konc.,
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc.,
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc.

Uporabimo lahko tudi strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte. Taki pripravki so:
- Quadris v 0,1% konc.,
- Universalis v 0,2% konc. in
- Cabrio Top v 0,2% konc.

V vinogradih, ki jih je prizadela toča (zaledje slovenske Istre), dajemo prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov folpet.

V tistih vinogradih, kjer smo našli okužbe s peronosporo na listih oz. na grozdih je v vlažnejših, nižjih legah, kjer se rosa zadržuje dolgo časa, še smiselna uporaba lokosistemičnih, polsistemičnih in sistemičnih fungicidov, ki zelo dobro delujejo proti peronospori.

Soparno vreme in vročina sta za razvoj oidija vinske trte idealna, zato je potrebno proti oidiju vinske trte uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke, ki učinkujejo daljši čas.
Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).

Uporabimo lahko:
- Quadris v 0,10 % konc.,
- Universalis v 0,20 % konc.,
- Cabrio Top v 0,20% konc.,
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG v 0,01-0,02 % konc.,
- Crystal v 0,016-0,02 % konc.,
- Talendo v 0,025 % konc.,
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.,
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.,
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC v odmerku 0,4 l/ha,
- Tebusha 25%EW v odmerku 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.,
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.,
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M v odmerku 1,6 kg/ha.

ZATIRANJE GROZDNIH SUKAČEV IN SIVE GROZDNE PLESNI

Ulov grozdnih sukačev je nekoliko večji in je v tem tednu dosegel višek leta. Med vikendom in v naslednjem tednu priporočamo uporabo pripravkov kot so Reldan 22 EC v 0,1% konc ali Pyrinex 25 SC v 0,1% konc., ki istočasno delujejo tudi na ameriškega škržatka, ki je prenašalec zelo nevarne zlate trsne rumenice.
Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Preden se grozdi zaprejo je čas za prvo tretiranje proti sivi grozdni plesni, ki povzroča gnitje grozdja. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kjer grozdje pogosto močno gnije. Kdor je vključen v integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi enega od naslednjih pripravkov: Cantus WG (1-1,2 l/ha), Mythos (2,5 l/ha), Pyrus 400 SC (2,0 l/ha), Switch 62,5 WG (0,8 l/ha), Teldor SC 500 (1-1,5 l/ha), Rovral aquaflo (1,5 l/ha) ali pripravek Botector, ki se lahko na istem zemljišcu uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic (BBCH 68) do razvojne faze, ko so jagode zrele (BBCH 89).

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki