Obvezno zatiranje ameriškega škržatka

Napotki za varstvo vinske trte z dne 06. julij 2012

Na razmejenem območju v vinorodni deželi Primorska, bo od petka 06. julija 2012 dalje čas, da v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih izvedemo drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen(!) za vse imetnike vinogradov na okuženem območju oziroma razmejenem območju (Slovenska Istra, pet kilometrski pas okoli žarišča na Vogrskem v Spodnji Vipavski dolini in pet kilometrski pas okoli žarišča v Danah na Krasu) in na ogroženih območjih (Zgornja Vipavska dolina zaradi trsničarstva in velike številčnosti ameriškega škržatka na tem območju).

Natančen zemljevid okuženih območij dobite na spletni strani FURS-a.

Priporočamo pa, da ameriškega škržatka zatirate v vseh vinogradih v Primorski vinorodni deželi.

Če je na okuženem območju oziroma razmejenem območju potrebno sočasno zatiranje grozdnih sukačev je v tem času najbolj smiselna uporaba pripravka RELDAN 22 EC (smemo ga uporabiti le enkrat v sezoni).

Pripravek RELDAN 22 EC lahko v količini 1,6 l/ha uporabljajo le vinogradniki, katerih vinogradi se nahajajo na razmejenih in ogroženih območjih in v katerih je zagotovljen varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede 75 m varnostnega pasu, lahko ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanosa (antidrift šobe) le tega uporabijo pod pogoji, kot so navedeni.

Tip antidriftne šobeVarnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda (v metrih)
90 % zmanjšanje zanosa FFS15 m
75 % zmanjšanje zanosa FFS30 m
50 % zmanjšanje zanosa FFS40 m

Pridelovalci, ki bodo uporabili sredstvo RELDAN 22 EC, morajo o uporabi zgoraj navedenega FFS voditi evidenco, v kateri zabeležijo lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom ameriškega škržatka v tretiranih vinogradih.

Izven okuženih oziroma razmejenih območij, za zatiranje grozdnih sukačev uporabljamo sredstvo RELDAN 22 EC v količini 1,0 l/ha.
Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk se lahko s sredstvom Reldan 22 EC tretira samo v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom. Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Dovoljenje za zatiranje ameriškega škržatka ima tudi pripravek Pyrinex 25 CS, ki ga lahko uporabljamo v oddaljenosti več kot 100 m od nadzemnih voda. Sredstvo je namenjeno izključno tržnim pridelovalcem. Uporabljamo ga v odmerku 1 l/ha. Zaradi specifičnega delovanja za karantenski ukrep v žariščih ali na ogroženih območja ne zadošča.

Če zatiranje grozdnih sukačev ni potrebno, lahko ponovno uporabimo sredstvo ACTARA v količini 200 g/ha ali DECIS 2,5 EC v količini 0,5 l/ha.

Ker je zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih in ogroženih območjih karantenski ukrep, so ga dolžni zatirati tudi vinogradniki, ki imajo ekološko pridelavo grozdja. Za ta namen so registrirana sredstva na osnovi naravnega piretrina (KENYATOX VERDE v količini 800 ml/ha ali FLORA VERDE v količini 1600 ml/ha.

Vsa navedena sredstva so nevarna za čebele. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s sredstvi, ki so za čebele nevarna pokošena, oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo fitifarmacevtsko sredstvo doseglo. Preprečiti je potrebno zanašanje uporabljenih sredstev na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, najbolje dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki