Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 12. julij 2012

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Vreme je nestanovitno, zato se je nevarnost za okužbe vinske trte s peronosporo povečala. Samo v tistih vinogradih, kjer smo našli okužbe s peronosporo na listih oz. na grozdih je v vlažnejših, nižjih legah, kjer se rosa zadržuje dolgo časa še smiselno uporabljati lokosistemične, polsistemične in sistemične fungicide, ki zelo dobro delujejo proti peronospori.

V vseh ostalih vinogradih, kjer okužb s peronosporo nismo opazili in na višjih, zračnih legah pa je sedaj smiselno uporabljati dotikalne fungicide na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta in ditianona.

Taki pripravki so:
- Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotec v 0,20% konc.,
- Dithane M-45 v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP v 0,20% konc.,
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc.,
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc.

Uporabimo lahko tudi strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte. Taki pripravki so: Quadris v 0,1% konc. Universalis v 0,2% konc. in Cabrio Top v 0,2% konc..

V vinogradih, ki jih prizadane toča, dajemo prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov folpet.

Soparno vreme in vročina sta za razvoj oidija vinske trte idealna, zato je potrebno proti oidiju vinske trte uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke, ki učinkujejo daljši čas.
Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).

Uporabimo lahko:
- Quadris v 0,10 % konc.
- Universalis v 0,20 % konc.
- Cabrio Top v 0,20% konc.
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.
- Stroby WG v 0,01-0,02 % konc.
- Crystal v 0,016-0,02 % konc.
- Talendo v 0,025 % konc.
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.
- Mystic 250 EC v količini 0,4 l/ha
- Tebusha 25%EW v količini 0,4 l/ha
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.
- Topsin-M v količini 1,6 kg/ha

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki