Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 20. julij 2012

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Proti peronospori vinske trte je v vinogradih sedaj smiselna uporaba dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta in ditianona.
Taki pripravki so:
- Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotec v 0,20% konc.,
- Dithane M-45 v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP v 0,20% konc.,
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc. ter
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc.

Uporabimo lahko tudi pripravke na osnovi bakra ali strobilurinske pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju vinske trte. Taki pripravki so: Quadris v 0,1% konc., Universalis v 0,2% konc. in Cabrio Top v 0,2% konc..

Proti oidiju vinske trte najbolj priporočamo uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki