Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 16. avgust 2012

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Zaradi suhega vremena ni nevarnosti za pojav peronospore in oidija vinske trte, zato škropljenje proti omenjenima boleznima ni potrebno.

GROZDNA SUKAČA

V ravninskem predelu v okolici Vipolž v Goriških Brdih še vedno beležimo povečan ulov križastega grozdnega sukača. Vinogradnikom na tem območju priporočamo zatiranje tretjega rodu omenjenega škodljivca. V ta namen lahko uporabite pripravke: Affirm v odmerku 1,5 kg/ha, ki ima 7 dni karenca, Steward v odmerku 0,125 kg/ha, ki ima 10 dni karence ali biološki pripravek Delfin WG v 0,1 -0,15 % konc., za katerega ni predpisana karenčna doba. S pripravkom Delfin škropimo dvakrat v razmaku 14 dni.

Poudarjamo, da priporočilo za zatiranje grozdnih sukačev velja le ravninski del Goriških Brdih v okolici Vipolž.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda. Pazite na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev!

KAP VINSKE TRTE ALI ESCA

Zdaj se v vinogradih marsikje množično pojavljajo bolezenska znamenja kapi vinskem trte ali esce. Učinkovitih kemičnih sredstev za preprečevanje razvoja te bolezni za zdaj še ni, zato njeno širjenje lahko omejujemo zgolj s preventivnimi ukrepi. Bolezen se med drugim učinkovito prenaša s škarjami in žago pri zimski rezi vinske trte. Zdaj je pravi čas, da vse obolele trse ustrezno označimo, da jih bomo pozimi obrezali ločeno. Trse, ki so odmrli, čim prej odstranimo iz vinograda in sežgemo.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki