Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 18. april 2013

AKARINOZA IN OIDIJ

Razvoj vinske trte je zelo odvisen od lege in sorte. Nekatere sorte (Chardonnay, Zelen, Vitovska grganja), so NA IZPOSTAVLJENIH LEGAH v fenofazi odpiranja brstov oziroma v fenofazi prvih oddvojenih listov (D-E po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 08-11 po BBCH ) V vinogradih s sortami, ki pozno odganjajo (Malvazija) in so še v fenofazi (C-D po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 05-07 po BBCH) lahko uporabimo žvepleno apneno brozgo v 20-25 % konc. V vinogradih, kjer je terminalni brst že v fenofazi D-E oziroma v fenofazi 08-11 po BBCH je smiselna uporaba pripravkov na osnovi močljivega žvepla v 1,6% konc.
Pripravki na osnovi žvepla dobro delujejo, če je v času škropljenja in nekaj dni po njem toplo vreme (temp. nad 15 °C). Škropimo le tiste vinograde, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z akarinozo ali oidijem vinske trte.

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE

Proti črni pegavosti škropimo le v tistih vinogradih, kjer se je bolezen v lanskem letu zelo razširila in ocenjujemo, da bi lahko letos povzročila večji izpad pridelka. Po možnosti trte poškropimo pred napovedanim dežjem, ko so mladice dolge od 2 do 5 cm. V primeru napovedanega deževnega vremena proti črni pegavosti vinske trte uporabimo fungicide kot so:
- Antracol v 0,2% konc.,
- Antracol WG 70 v 0,2% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Polyram DF v 0,30% konc.,
- Delan 700 WG v 0,075% konc.,
- Quadris v 0,10% konc.,
- Stroby WG v 0,009 % konc.,
- Momentum F v 0,30% konc. ali
- Universalis v količini 2,0 l/ha.

Pripravki Quadris, Stroby WG in Universalis delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki