Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 29. april 2013

OIDIJ IN PERONOSPORA VINSKE TRTE

Zaradi otoplitve je rast vinske trte zelo intenzivna. Predvsem na izpostavljenih in sončnih legah v Goriških Brdih, Vipavski dolini in v Slovenski Istri so nekatere zgodnje sorte (npr. Chardonnay) že presegle dolžino 25 cm.
V Goriških Brdih in v spodnji Vipavski dolini je v zadnjih dneh padlo več kot 10 mm padavin, kar je dovolj, da so izpolnjeni pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte.

Nevarnost za okužbe s peronosporo vinske trte sicer ni velika, vendar v vinogradih v Goriških Brdih in v spodnji Vipavski dolini, kjer so odganjajoče mladike že presegle dolžino 25-30 cm (sorta Chardonnay in druge zgodnje sorte), priporočamo preventivno škropljenje proti peronospori vinske trte, ki ga je smiselno opraviti do konca tedna.

V Slovenski Istri in na Krasu padavin skoraj ni bilo, zato nevarnosti za okužbo s peronosporo vinske trte ni. Paziti je potrebno na vremenske razmere in v slučaju močnejših padavin vinograde zaščititi tudi v vinogradih v Slovenski Istri in na Krasu.
Za preventivno škropljenje priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta, ditianona in fungicidov na osnovi zoksamida in mankozeba ter ciazofamida.
Taki pripravki so:
- Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotec, v 0,20% konc.,
- Dithane M-45, v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG, v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP, v 0,20% konc.,
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc., in
- Penncozeb 75 DG v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc.,
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc.,
- Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc. in
- Mildicut v 0,4% konc.

Za razvoj oidija so razmere zelo ugodne.
Predvsem v tistih vinogradih, kjer smo imeli v lanskem letu težave z oidijem vinske trte je smiselno preventivno škropljenje proti oidiju.
Uporabimo lahko pripravke na osnovi močljivega žvepla in druge ustrezne kontaktne pripravke.

Uporabimo lahko:
- Quadris v 0,10 % konc.,
- Universalis v 0,20 % konc.,
- Cabrio Top v 0,20% konc.,
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG v 0,01 - 0,02 % konc.,
- Crystal v 0,016 - 0,02 % konc.,
- Talendo v 0,025 % konc.,
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.,
- Cosan v 0,3 - 0,6 % konc.,
- Vindex 80 WG v 0,3 - 0,6 % konc.,
- Kumulus DF v 0,3 - 0,6 % konc.,
- Močljivo žveplo v 0,3 - 0,6 % konc.,
- Pepelin v 0,3-0,6 % konc.,
- Thiovit Jet v 0,3-0,6 % konc.,
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.,
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC v 0,4 l/ha,
- Tebusha 25% EW v 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.,
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.,
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M v 1,6 kg/ha.

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE

Proti črni pegavosti škropimo le v tistih vinogradih (ki pozneje odganjajo), kjer se je bolezen v lanskem letu zelo razširila in ocenjujemo, da bi lahko letos povzročila večji izpad pridelka. Po možnosti trte poškropimo pred napovedanim dežjem, ko so mladice dolge od 2 do 5 cm. V primeru napovedanega deževnega vremena proti črni pegavosti vinske trte uporabimo fungicide kot so:
- Antracol v 0,2% konc.,
- Antracol WG 70 v 0,2% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Polyram DF v 0,30% konc.,
- Delan 700 WG v 0,075% konc.,
- Quadris v 0,10% konc.,
- Stroby WG v 0,009 % konc.,
- Momentum F v 0,30% konc. ali
- Universalis v količini 2,0 l/ha.

Pripravki Quadris, Stroby WG in Universalis delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki