Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 06. maj 2013

OIDIJ IN PERONOSPORA VINSKE TRTE

Rast vinske trte je zelo intenzivna. Predvsem na izpostavljenih in sončnih legah v Goriških Brdih, Vipavski dolini in v Slovenski Istri so nekatere zgodnje sorte (npr. Chardonnay) že presegle dolžino 50 cm.
V Goriških Brdih in v spodnji Vipavski dolini je v zadnjih treh dneh padlo od 10 do 20 mm padavin, zato v vinogradih v Goriških Brdih in v spodnji Vipavski dolini obstaja resna nevarnost za okužbe s peronosporo vinske trte. V Slovenski Istri je zaradi manjše količine padavin nevarnost za okužbe manjša. Na omenjenih območjih priporočamo preventivno škropljenje proti peronospori vinske trte, ki ga je smiselno opraviti do sredine tedna (09. april 2013).
Paziti je potrebno na vremenske razmere in v slučaju močnejših padavin vinograde zaščititi tudi v vinogradih v zgornji Vipavski dolini in na Krasu.
Za preventivno škropljenje priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta, ditianona in fungicidov na osnovi zoksamida in mankozeba ter ciazofamida.
Taki pripravki so:
- Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotec v 0,20% konc.,
- Dithane M-45 v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP v 0,20% konc.,
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc.,
- Penncozeb 75 DG v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc.,
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc.,
- Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc. in
- Mildicut v 0,4% konc..

Za razvoj oidija so razmere zelo ugodne.
Predvsem v tistih vinogradih, kjer smo imeli v lanskem letu težave z oidijem vinske trte je smiselno preventivno škropljenje proti oidiju.
Uporabimo lahko pripravke na osnovi močljivega žvepla in druge ustrezne kontaktne pripravke.
Uporabimo lahko:
- Quadris v 0,10 % konc.,
- Universalis v 0,20 % konc.,
- Cabrio Top v 0,20% konc.,
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG v 0,01 - 0,02 % konc.,
- Crystal v 0,016 - 0,02 % konc.,
- Talendo v 0,025 % konc.,
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.,
- Cosan v 0,3 - 0,6 % konc.,
- Vindex 80 WG v 0,3 - 0,6 % konc.,
- Kumulus DF v 0,3 - 0,6 % konc.,
- Močljivo žveplo v 0,3 - 0,6 % konc.,
- Pepelin v 0,3-0,6 % konc.,
- Thiovit Jet v 0,3-0,6 % konc.,
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.,
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC v 0,4 l/ha,
- Tebusha 25% EW v 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.,
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.,
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M v 1,6 kg/ha.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki