Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 23. maj 2013

OIDIJ IN PERONOSPORA VINSKE TRTE

Nevarnost za okužbe s peronosporo vinske trte je izredno velika.
Smiselna je uporaba polsistemičnih in sistemičnih fungicidov ter ostalih novejših fungicidov, ki dobro delujejo proti peronospori. V vinogradih, kjer ste opazili okužbe, je potrebno tudi ob uporabi polsistemičnih in sistemičnih fungicidov razmak med posameznimi škropljenji skrajšati na 7 do 8 dni.
Priporočamo uporabo:
- Galben C v 0,4-0,5 % konc.,
- Galben M v 0,25 % konc.,
- Fantic F WG v 0,2 % konc.,
- Curzate R v 0,2-0,3 % konc.,
- Curzate M v 0,2-0,3 % konc.,
- Equation Pro v 0,04 % konc.,
- Aviso DF v 0,25 % konc.,
- Antracol combi v 0,2 % konc.,
- Forum star v 0,160% konc.,
- Acrobat MZ WG v 0,25 % konc.,
- Verita v 0,25 % konc.,
- Verita profiler v 0,25 – 0,3 % konc.,
- Mikal Premium F v 0,3% konc.,
- Mikal Flash v 0,3 – 0,4 % konc.,
- Melody combi WP 43,5 v 0,25 % konc.,
- Melody combi WP 65,3 v 0,15 % konc.,
- Melody duo WG 66,8 v 0,25 % konc.,
- Momentum F v 0,3 % konc.,
- Valis F v 0,15% konc.,
- Ridomil gold combi pepite v 0,2-0,25% konc.,
- Ridomil gold MZ PEPITE v 0,25 % konc.,
- Revus v 0.04-0,06% konc.,
- Pergado F v 0,16-0,25% konc.,
- Pergado MZ v 0,16-0,25% konc.,
- Mildicut v 0,4% konc.,
- Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc..

V nekaterih vinogradih so že prisotne prve okužbe z oidijem vinske trte.
V času pred cvetenjem vinske trte svetujemo predvsem uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla in kontaktnih fungicidov.
Registrirani fungicidi proti oidiju so:
- Quadris v 0,10 % konc.,
- Universalis v 0,20 % konc.,
- Cabrio Top v 0,20% konc.,
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG v 0,01-0,02 % konc.,
- Crystal v 0,016-0,02 % konc.,
- Talendo v 0,025 % konc.,
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.,
- Cosan v 0,3-0,6 % konc.,
- Vindex 80 WG v 0,3-0,6 % konc.,
- Kumulus DF v 0,3-0,6 % konc.,
- Močljivo žveplo v 0,3-0,6 % konc.,
- Pepelin v 0,3-0,6 % konc.,
- Thiovit Jet v 0,3-0,6 % konc.,
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.,
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC v 0,4 l/ha,
- Tebusha 25%EW v 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.,
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.,
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M v 1,6 kg/ha

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki