Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 26. junij 2013

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Obilne jutranje rose in občasne krajevne padavine še vedno ustvarjajo ugodne pogoje za razvoj glivičnih obolenj. Na celotnem območju Primorske vinorodne dežele še vedno obstaja velika nevarnost za sekundarne okužbe vinogradov s peronosporo vinske trte.
Vsem vinogradnikom priporočamo, da pregledajo stanje v svojih vinogradih in v primeru okužb na mladih grozdičkih (kabrnkih) takoj ukrepajo. Smiselna je uporaba polsistemičnih in sistemičnih fungicidov ter ostalih novejših fungicidov, ki dobro delujejo proti peronospori. V vinogradih, kjer ste opazili okužbe, je potrebno tudi ob uporabi polsistemičnih in sistemičnih fungicidov razmak med posameznimi škropljenji skrajšati na 7 do 8 dni.
Če smo v vinogradih opazili okužbe s peronosporo vinske trte, lahko uporabljamo tudi kontaktne organske fungicide in pripravke na osnovi bakra v krajših časovnih razmakih (4-6 dni).

Priporočamo uporabo:
- Galben C v 0,4-0,5 % konc.,
- Galben M v 0,25 % konc.,
- Fantic F WG v 0,2 % konc.,
- Curzate R v 0,2-0,3 % konc.,
- Curzate M v 0,2-0,3 % konc.,
- Equation Pro v 0,04 % konc.,
- Aviso DF v 0,25 % konc.,
- Antracol combi v 0,2 % konc.,
- Forum star v 0,160% konc.,
- Acrobat MZ WG v 0,25 % konc.,
- Verita v 0,25 % konc.,
- Verita profiler v 0,25 – 0,3 % konc.,
- Mikal Premium F v 0,3% konc.,
- Mikal Flash v 0,3 – 0,4 % konc.,
- Alleato v 0,25 % konc.,
- Melody combi WP 65,3 v 0,15 % konc.,
- Melody duo WG 66,8 v 0,25 % konc.,
- Momentum F v 0,3 % konc.,
- Valis F v 0,15% konc.,
- Ridomil gold combi pepite v 0,2-0,25% konc.,
- Ridomil gold MZ PEPITE v 0,25 % konc.,
- Revus v 0.04-0,06% konc.,
- Pergado F v 0,16-0,25% konc.,
- Pergado MZ v 0,16-0,25% konc.,
- Mildicut v 0,4% konc.,
- Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc..

Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti pripravke, ki učinkujejo daljši čas.
V tistih vinogradih, kjer smo imeli težave z oidijem že v lanskem letu, je smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke.
Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).

Registrirani fungicidi proti oidiju so:
- Quadris v 0,10 % konc.,
- Universalis v 0,20 % konc.,
- Cabrio Top v 0,20% konc.,
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG v 0,01-0,02 % konc.,
- Crystal v 0,016-0,02 % konc.,
- Talendo v 0,025 % konc.,
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.,
- Cosan v 0,3-0,6 % konc.,
- Vindex 80 WG v 0,3-0,6 % konc.,
- Kumulus DF v 0,3-0,6 % konc.,
- Močljivo žveplo v 0,3-0,6 % konc.,
- Pepelin v 0,3-0,6 % konc.,
- Thiovit Jet v 0,3-0,6 % konc.,
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.,
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC v 0,4 l/ha,
- Tebusha 25%EW v 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.,
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.,
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M v 1,6 kg/ha

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki