Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 04. julij 2013

OIDIJ IN PERONOSPORA VINSKE TRTE

Soparno vreme in vročina sta za razvoj oidija vinske trte idealna, zato je potrebno proti oidiju vinske trte uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke, ki učinkujejo daljši čas.
Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).

Uporabimo lahko:
- Quadris v 0,10 % konc.,
- Universalis v 0,20 % konc.,
- Cabrio Top v 0,20% konc.,
- Collis v 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG v 0,01-0,02 % konc.,
- Crystal v 0,016-0,02 % konc.,
- Talendo v 0,025 % konc.,
- Vivando v 0,016 – 0,02 % konc.,
- Cosan v 0,3-0,6 % konc.,
- Vindex 80 WG v 0,3-0,6 % konc.,
- Kumulus DF v 0,3-0,6 % konc.,
- Močljivo žveplo v 0,3-0,6 % konc.,
- Pepelin v 0,3-0,6 % konc.,
- Thiovit Jet v 0,3-0,6 % konc.,
- Topas 100 EC v 0,025 % konc.,
- Folicur EW 250 v 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW v 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC v 0,4 l/ha,
- Tebusha 25%EW v 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 v 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG v 0,018 % konc.,
- Domark 100 EC v 0,025 % konc.,
- Postalon 90 SC v 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC v 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M v 1,6 kg/ha

Obilne jutranje rose in občasne krajevne padavine še vedno ustvarjajo ugodne pogoje za sekundarne okužbe vinogradov s peronosporo vinske trte.
Vsem vinogradnikom priporočamo, da pregledajo stanje v svojih vinogradih in v primeru okužb na grozdju takoj ukrepajo. Če smo v vinogradih opazili okužbe s peronosporo vinske trte, je v tem času priporočljiva uporaba kontaktnih organskih fungicidov in pripravkov na osnovi bakra v krajših časovnih razmakih (4-6 dni).
Uporabimo lahko pripravke na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta, ditianona in fungicidov na osnovi zoksamida in mankozeba ter ciazofamida.
Taki pripravki so:
- Delan 700 WG v 0,05% konc.,
- Folpan 80 WDG v 0,15% konc.,
- Dithane DG Neotec, - Dithane M-45 v 0,20% konc.,
- Manfil 75 WG v 0,20% konc.,
- Manfil 80 WP v 0,20% konc.,
- Pinozeb M 45 v 0,20% konc.,
- Penncozeb 75 DG v 0,20% konc.,
- Polyram DF v 0,24% konc.,
- Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc.,
- Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc. in
- Mildicut v 0,4% konc..

Uporabimo lahko tudi polsistemične in sistemične fungicide ter ostale novejše fungicide, ki dobro delujejo proti peronospori.

ZATIRANJE GROZDNIH SUKAČEV IN SIVE GROZDNE PLESNI

Ulov grozdnih sukačev je bil zadnjih nekaj dneh zelo velik v Goriških Brdih, predvsem v nižjih legah v okolici Vipolž, Cerovega in v Neblem. Med vikendom in v začetku naslednjega tedna priporočamo uporabo pripravkov kot so Reldan 22 EC v 0,1% konc. ali Pyrinex 25 SC v 0,1% konc., ki istočasno delujejo tudi na ameriškega škržatka, ki je prenašalec zelo nevarne zlate trsne rumenice. Priporočilo za uporabo omenjenih pripravkov velja le za omenjena območja v Goriških Brdih.
Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.
Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Preden se grozdi zaprejo je čas za prvo tretiranje proti sivi grozdni plesni, ki povzroča gnitje grozdja. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kjer grozdje pogosto močno gnije. Kdor je vključen v integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi enega od naslednjih pripravkov:
- Cantus WG (1-1,2 l/ha),
- Mythos (2,5 l/ha),
- Pyrus 400 SC (2,0 l/ha),
- Switch 62,5 WG (0,8 l/ha),
- Teldor SC 500 (1-1,5 l/ha),
- Rovral aquaflo (1,5 l/ha) ali

pripravek Botector, ki se lahko na istem zemljišcu uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic (BBCH 68) do razvojne faze, ko so jagode zrele (BBCH 89).

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki