Zatiranje ameriškega škržatka

Napotki za varstvo vinske trte z dne 11. julij 2013

OBVEZNO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju, ki zajema celo Primorsko, je sedaj čas, da v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih izvedemo drugo tretiranje protiameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne zlate trsne rumenice.

Ukrep je obvezen za vse imetnike vinogradov na razmejenem območju Natančen zemljevid razmejenih območij z žarišči okužb dobite na sledeči spletni strani Fitosanitarne uprave.

V tem času najbolj smiselna uporaba pripravka RELDAN 22 EC (smemo ga uporabiti le enkrat v sezoni).
Pripravek RELDAN 22 EC običajno uporabljamo v količini 1,0 l/ha. V količini 1,6 l/ha ga lahko uporabljajo le vinogradniki, katerih vinogradi se nahajajo na območjih kjer je zagotovljen varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede 75 m varnostnega pasu, lahko ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanosa (antidrift šobe) le tega uporabijo pod pogoji, kot so navedeni.

Tip antidriftne šobe varnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda (v metrih)
90 % zmanjšanje zanosa FFS 15 m
75 % zmanjšanje zanosa FFS 30 m
50 % zmanjšanje zanosa FFS 40 m


Pridelovalci, ki bodo uporabili sredstvo RELDAN 22 EC, morajo o uporabi zgoraj navedenega FFS voditi evidenco, v kateri zabeležijo lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom ameriškega škržatka v tretiranih vinogradih.
Za zatiranje grozdnih sukačev uporabljamo sredstvo RELDAN 22 EC v količini 1,0 l/ha.

Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk se lahko s sredstvom Reldan 22 EC tretira samo v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom. Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.
Če zatiranje grozdnih sukačev ni potrebno, lahko ponovno uporabimo sredstvo ACTARA v količini 200 g/ha ali DECIS 2,5 EC v količini 0,5 l/ha.
Ker je zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih območjih karantenski ukrep, so ga dolžni zatirati tudi vinogradniki, ki imajo ekološko pridelavo grozdja. Za ta namen so registrirana sredstva na osnovi naravnega piretrina (KENYATOX VERDE v količini 800 ml/ha ali FLORA VERDE v količini 1600 ml/ha.
Vsa navedena sredstva so nevarna za čebele. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s sredstvi, ki so za čebele nevarna pokošena, oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo fitifarmacevtsko sredstvo doseglo. Preprečiti je potrebno zanašanje uporabljenih sredstev na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, najbolje dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki