Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo za vinske trte z dne 14. avgust 2013

GROZDNA SUKAČA

V ravninskem predelu v okolici Vipolž in Cerovega v Goriških Brdih v zadnjih dneh beležimo povečan ulov križastega grozdnega sukača. Vinogradnikom na tem območju priporočamo zatiranje tretjega rodu omenjenega škodljivca. V ta namen lahko uporabite pripravke: Affirm v odmerku 1,5 kg/ha, ki ima 7 dni karenca, Steward v odmerku 0,125 kg/ha, ki ima 10 dni karence ali biološki pripravek Delfin WG v 0,1 -0,15 % konc., za katerega ni predpisana karenčna doba. S pripravkom Delfin škropimo dvakrat v razmaku 14 dni.
Priporočamo, da škropljenje opravite proti koncu tedna ali med vikendom.

Poudarjamo, da priporočilo za zatiranje grozdnih sukačev velja le za ravninski del Goriških Brdih v okolici Vipolž in Cerovega.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda. Pazite na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev!

Pripravila: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki