Varstvo vinske trte

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju, ki zajema celo Primorsko, je sedaj čas, da v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih izvedemo prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen za vse imetnike vinogradov na razmejenem območju.

Natančen zemljevid razmejenih območij z žarišči okužb dobite na sledeči spletni strani UPRAVE.

V tem času je najbolj smiselna uporaba sredstva ACTARA v količini 200 g/ha, v ekološki pridelavi pa sredstva KENYATOX VERDE v količini 800 ml/ha ali FLORA VERDE v količini 1600 ml/ha.
Sredstvo Reldan 22 EC smemo uporabiti le enkrat, zato bo njegova uporaba smiselna pri drugem škropljenju proti ameriškemu škržatku, ko bomo istočasno zatirali grozdne sukače.

POSEBNO OPOZORILO (varstvo čebel): Vinska trta je že odcvetela, izjema so le posamezne lege na Krasu in v nekaterih vinogradih na višjih legah. Zaradi varstva čebel lahko škropimo le v tistih vinogradih, kjer je vinska trta popolnoma odcvetela. V tistih vinogradih, kjer trta še pocveta s škropljenjem počakamo toliko časa, da popolnoma odcveti.
Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

ŠKROPLJENJE PO TOČI

V torek 25. junija 2013 je toča prizadela vinograde v Goriških Brdih (Višnjevik, Hruševlje in okolica) in povzročila znatno škodo. Vinograde, ki jih je prizadela toča, je treba čim prej zaščititi s fungicidi na osnovi folpeta ali mankozeba. V vinogradih, kjer je vinska trta popolnoma odcvetela lahko uporabimo tudi bakrove pripravke. V primeru, da nameravate uporabiti sredstva za krepitev rastlin, kot je npr. Drin (ta se ne meša z bakrovimi fungicidi), je treba skrbno prebrati navodila glede mešanja z drugimi sredstvi. Proti oidiju, poleg ostalih fungicidov uporabite tudi sredstva na osnovi močljivega žvepla v 0,3 % koncentraciji (3 kg/ha), ker imajo tudi delni učinek zoper kislo gnilobo grozdja, ki se v poškodovanih jagodah rada razvije.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki