Odstranjevanje listov

20.6.2013

ODSTRANJEVANJE LISTOV V OBMOČJU GROZDJA naj bo pravočasno in zmerno!

Cvetenje vinske trte je pri koncu, vinogradniki pa imajo pred sabo že naslednje od zelenih –poletnih del v vinogradu; na vrsti je odstranjevanje listov v območju grozdja. Pravi čas za to pomembno opravilo je najkasneje do zapiranja grozdov. Če odstranimo liste v tem obdobju, vplivamo na ojačanje jagodne kožice, ki bo v času največjih poletnih pripek konec julija in v avgustu odporna na sončno obsevanje in ne bo prišlo do ožigov. Prepozno odstranjevanje listja v območju grozdja (v fenofazi mehčanja jagod) ni zaželeno, saj je takrat nevarnost za pojav ožigov izredno velika.

Odstranjevanje listov v območju grozdja mora biti zmerno. Z zmernim odstranjevanjem namreč dosežemo boljšo osvetlitev listja in grozdja, večjo zračnost trsa, boljšo obarvanost rdečih sort in manjšo nevarnost za glivične okužbe. Pri pretiranem odstranjevanju listov izgubimo preveč asimilacijske površine, grozdje pa izpostavimo sončnim ožigom. Odstranimo 1-2 lista v območju grozdja. Najprej odstranimo stare, poškodovane liste; držimo se osnovnega pravila, da pri belih sortah odstranimo liste na senčni strani trsa, da ohranimo aromatične snovi, pri rdečih sortah pa na sončni strani, da izboljšamo obarvanost. V vinogradih, kjer se pogostokrat pojavljajo ožigi, odstranimo liste na senčni strani, na sončni pa jih pustimo ne glede na sorto. Če je rast trt slaba in če je listov malo, listov sploh ne odstranjujemo.

Pripravili: Mojca Mavrič Štrukelj, Majda Brdnik

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki