Pletev ali mandanje trt

08.05.2013

Visoke temperature in obilica padavin vplivajo na hitro rast trt. Zato je že čas za prvo od zelenih del v vinogradih, to je pletev ali mandanje trt. Kljub obilici dela ga ne smemo zanemariti, saj slabo izvedena pletev povzroči pretirano zaraščenost trsov, slabše cvetenje, oplodnjo in dozorevanje grozdja, večji pojav bolezni in slabšo učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev. Poleg tega vpliva tudi na ogolitev kordonov, podaljševanje rodnih štrcljev, pomanjkanje primernega nadomestnega lesa in oteži vzdrževanje želene gojitvene oblike.

Najprimernejši čas za pletev je, ko so mladike dolge do 15 cm. Takrat mandanje opravimo hitro, brez uporabe škarij, temveč z rokami, ne delamo velikih ran in preprečimo izgubo hranilnih snovi, ki se nalagajo v odvečnih poganjkih.

Pri pletvi debel odstranimo mladike iz spečih brstov, pustimo le mladike za obnovo trsa. Pri kordonskih gojitvenih oblikah opravimo tudi pletev kordonov, pri čemer odstranimo pregoste, zasenčene in šibke mladike, take, ki rastejo iz spodnjega dela kordona, ter pregoste mladike na čepih in reznikih.

Pletev mladik na enoletnem lesu naredimo tako, da odstranimo vse dvojne ali trojne mladike, nerodne, drobne, slabo rastoče in pregoste mladike. Ob deblu pustimo 2-4 mladike za vzgojo enega ali dveh šparonov v naslednjem letu.

Pripravili: Mojca Mavrič Štrukelj, Majda Brdnik

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki