SAJENJE TRSNIH CEPLJENK

Letošnja dolga in mokra zima jo je zagodla tudi vinogradnikom, ki obnavljajo vinograde. Zato so s časom na tesnem, vendar je kljub temu vsa dela potrebno izvesti temeljito, saj je vinograd trajni nasad in se nam napake pri obnovi vlečejo skozi celo življenjsko dobo vinograda.

Rigolanje opravimo, ko so tla suha; globina se giblje okrog enega metra; na srednje težkih, bogatih tleh je lahko 10 do 20 cm manjša, na lapornatih in kamnitih tleh pa prav toliko večja. Med rigolanjem opravimo tudi založno gnojenje na osnovi analize tal, da se gnojilo razporedi po celotnem profilu tal. Priporočljivo je, da med rigolanjem in sajenjem trsnih cepljenk preteče vsaj en mesec časa, da se zemlja posede.

Pred sajenjem trt zemljišče poravnamo in prerahljamo do globine sajenja, lahko ga obogatimo z organskimi gnojili. Na slabo pripravljenem zemljišču je velika nevarnost, da bodo trsne cepljenke posajene na različnih globinah in da bo stik korenin in zemlje slab; vse to pa pomeni slabše odganjanje in večji izpad. Nato s količki, vrvico in gašenim apnom označimo razporeditev vrst.

Trsne cepljenke, ki jih posadimo, morajo biti kupljene v uradno registriranih trsnicah, sortno čiste, priznanih selekcij in klonov, biti morajo zdrave, nepoškodovane, z dobro zraščenim cepljenim mestom in dobro razvitimi svetlimi koreninami.

Iz hladilnice jih vzamemo par dni pred predvidenim sajenjem, da se postopoma prilagodijo na zunanjo temperaturo. Dan ali dva pred sajenjem jih namakamo v vodi, saj namočene trsne cepljenke začnejo z rastjo hitreje kot nenamočene. Korenine trsnih cepljenk običajno prikrajšamo na dolžino pesti, če sadimo z vodnim curkom ali sadilno sondo pa na okrog 3 cm. Tik pred sajenjem pomočimo korenine v zmes vode, zemlje in kravjeka. Mešanica se oprime korenin, zato je stik med koreninami in zemljo boljši, trsne cepljenke pa lažje in hitreje odženejo.

Ko sadimo, prinašamo trsne cepljenke v vinograd postopoma, da se na soncu in vetru ne izsušijo. Sadimo tako, da je cepljeno mesto okrog 10 cm nad globino tal, ter pazimo, da se korenine ne zavihajo navzgor. Če so trsne cepljenke posajene pregloboko, počasneje odženejo, saj pride do zastoja v rasti korenin, v bolj hladnih in vlažnih tleh pa celo do večjega propada trsnih cepljenk. Zasujemo jih z rahlo zemljo, ki jo potlačimo, da se dobro oprime korenin. Če med pripravo zemljišča nismo dodajali organskih gnojil, jih lahko dodamo ob sajenju, ne dodajamo pa nobenih mineralnih gnojil. Vsako trsno cepljenko zalijemo z okrog 5 litri vode.

Pripravili: Mojca Mavrič Štrukelj, Majda Brdnik

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki