Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 13. marec 2014

AKARINOZA IN OIDIJ

Razvoj vinske trte je zelo odvisen od lege in sorte. Nekatere sorte (Chardonnay, Barbera, Vitovska grganja), so NA IZPOSTAVLJENIH LEGAH v fenofazi (B-D po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 04-07 po BBCH). V takih vinogradih je v prihodnjih dneh smiselna uporaba pripravkov kot sta Thiovit Jet in Kumulus DF v 0,8 do 1,6% konc..
Pripravki na osnovi žvepla dobro delujejo, če je v času škropljenja in nekaj dni po njem toplo vreme (temp. nad 15 °C). Škropimo le tiste vinograde, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z akarinozo.
Posredno imajo pripravki na osnovi močljivega žvepla dobro delovanje proti oidiju vinske trte.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki