Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 07. april 2014

AKARINOZA, OIDIJ in PERONOSPORA VINSKE TRTE

Razvoj vinske trte je na Primorskem zelo različen in odvisen od lege in sorte.
Nekatere sorte (Chardonnay, Barbera, Vitovska grganja), so NA IZPOSTAVLJENIH LEGAH v fenofazi (F-G po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 10-17 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu od prvega do sedmega razvitega lista na mladiki).
Ponekod v Goriških Brdih, Vipavski dolini in v Slovenski Istri so nekatere zgodnje sorte (npr. Chardonnay) že presegle dolžino 20 cm.
V vinogradih, ki so že v dosegli rast omenjenih fenofaz, moramo paziti na pojav oidija vinske trte. To še posebej velja za vinograde, kjer smo z omenjeno boleznijo že imeli težave v prejšnjem letu.
Uporabimo lahko pripravke na osnovi močljivega žvepla in druge ustrezne kontaktne pripravke.
Uporabimo lahko:

SredstvoOdmerek
Dynali0,65 l/ha
Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20% konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG0,01-0,02 % konc.
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Cosan0,3-0,6 % konc.
Vindex 80 WG0,3-0,6 % konc.
Kumulus DF0,3-0,6 % konc.
Močljivo žveplo0,3-0,6 % konc.
Pepelin0,3-0,6 % konc.
Cosavet DF8 kg/ha
Cosinus8 kg/ha
Močljivo žveplo Karsia DF8 kg/ha
Microthiol special3-8 kg/ha
Thiovit Jet0,3-0,6 % konc.
Topas 100 EC0,025 % konc.
Topaze0,025 % konc.
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Tebazon EW 250,03 % konc.
Mystic 250 EC0,4 l/ha
Tebusha 25%EW0,4 l/ha
Falcon EC 4600,03-0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,018 % konc.
Domark 100 EC0,025 % konc.
Postalon 90 SC0,10-0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.
Topsin-M1,6 kg/ha
Kusabi 300 SC0,15 l/ha

V primeru poslabšanja vremena in obilnejših padavin, kar je napovedano za sredino tedna, je omenjenim pripravkom smiselno dodati kontaktni fungicid za preprečitev zgodnjih okužb s peronosporo vinske trte.

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE

Proti črni pegavosti škropimo le v tistih vinogradih (ki pozneje odganjajo), kjer se je bolezen v lanskem letu zelo razširila in ocenjujemo, da bi lahko letos povzročila večji izpad pridelka. Po možnosti trte poškropimo pred napovedanim dežjem, ko so mladice dolge od 2 do 5 cm. V primeru napovedanega deževnega vremena proti črni pegavosti vinske trte uporabimo fungicide kot so:

SredstvoOdmerek
Antracol0,2% konc.
Antracol WG 700,2% konc.
Folpan 80 WDG0,15% konc.
Polyram DF0,30% konc.
Delan 700 WG0,075% konc.
Quadris0,10% konc.
Stroby WG0,009 % konc.
Momentum F0,30% konc.
Universalis2,0 l/ha.

Pripravki Quadris, Stroby WG in Universalis delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki