Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 24. april 2014

OIDIJ in PERONOSPORA VINSKE TRTE

Razvoj vinske trte je na Primorskem zelo različen in odvisen od lege in sorte.
Nekatere sorte (Chardonnay, Barbera, Vitovska grganja), so NA IZPOSTAVLJENIH LEGAH v fenofazi (G po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 14-55 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu od četrtega do več kot 10 listov na mladiki, oziroma so socvetja jasno vidna in počasi nabrekajo).
Ponekod v Goriških Brdih, Vipavski dolini in v Slovenski Istri so nekatere zgodnje sorte (npr. Chardonnay) že presegle dolžino 50 cm.
Predvsem v ponedeljek 21. aprila 2014 in v noči na torek, je na Primorskem (odvisno od kraja) padlo od 40 do 55 litrov dežja na kvadratni meter. Količina padavin je bila tolikšna, da je sprala škropilno oblogo.
V vinogradih, kjer so mladike dolge več kot 15 cm, je potrebno ponovno opraviti preventivno škropljenje proti peronospori vinske trte. Priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov.

Delan 700 WG0,5 kg/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Folpan 50 SC2,0 l/ha
Dithane DG Neotec2,0 kg/ha
Dithane M-452,0 kg/ha
Manfil 75 WG in2,0 kg/ha
Manfil 80 WP2,0 kg/ha
Pinozeb M 452,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG2,0 kg/ha
Polyram DFnajveč 2,4 kg/ha
Antracol2,0 kg/ha
Antracol WG 702,0 kg/ha
Quadris0,75-1,0 l/ha
Cabrio Top2,0 kg/ha
Universalis2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.
V vinogradih, moramo paziti na pojav oidija vinske trte. To še posebej velja za vinograde, kjer smo z omenjeno boleznijo že imeli težave v prejšnjem letu.
Uporabimo lahko pripravke na osnovi močljivega žvepla in druge ustrezne kontaktne pripravke.
Uporabimo lahko:
SredstvoOdmerek
Dynali0,65 l/ha
Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20% konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG0,01-0,02 % konc.
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Cosan0,3-0,6 % konc.
Vindex 80 WG0,3-0,6 % konc.
Kumulus DF0,3-0,6 % konc.
Močljivo žveplo0,3-0,6 % konc.
Pepelin0,3-0,6 % konc.
Cosavet DF8 kg/ha
Cosinus8 kg/ha
Močljivo žveplo Karsia DF8 kg/ha
Microthiol special3-8 kg/ha
Thiovit Jet0,3-0,6 % konc.
Topas 100 EC0,025 % konc.
Topaze0,025 % konc.
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Tebazon EW 250,03 % konc.
Mystic 250 EC0,4 l/ha
Tebusha 25%EW0,4 l/ha
Falcon EC 4600,03-0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,018 % konc.
Domark 100 EC0,025 % konc.
Postalon 90 SC0,10-0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.
Topsin-M1,6 kg/ha
Kusabi 300 SC0,15 l/ha
Pripravki na osnovi močljivega žvepla imajo v hladnem vremenu slabšo učinkovitost.

SPOMLADANSKA POZEBA V VINOGRADIH

Letošnja mila zima je vplivala na občutno zgodnejši začetek vegetacije pri vinski trti kot običajno, zato so že vse sorte odgnale, ponekod so mladike dolge že preko 50 cm, kar je za sredino aprila zelo zgodaj. V tem tednu je zaradi nizkih temperatur na izpostavljenih legah prišlo do pozebe vinske trte. Najbolj so prizadeti trsi v dolinah pod Vipolžami, Dolnjim Cerovim in Neblem. V tistih vinogradih, kjer niso prizadete vse mladike, je smiselno uporabiti enega od biostimulatorjev kot so npr. Delfan Plus, Algoplasmin, Protifert in podobni. Kjer je prišlo do popolne pozebe, je potrebno počakati še nekaj dni na ponovno rast iz sobrstov, da se trte olistajo.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki