Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 12. junij 2014

PERONOSPORA in OIDIJ VINSKE TRTE

Zgodnje sorte vinske trte so v fazi debeljenja jagod (BBCH 712-73), pozne sorte pa odcvetajo (BBCH 68-69).
Kljub nekaj sončnim dnevom z visokimi temperaturami, bo po napovedih vreme v naslednjih dneh nestanovitno, z občasnimi padavinami. Nevarnost za pojav peronospore vinske trte obstaja, vendar ni velika. Na Primorskem je potrebno obnoviti škropljenje proti peronospori vinske trte, če je od zadnjega škropljenja že poteklo od 10 do 12 dni. Če ste v svojem vinogradu opazili pege peronospore, je smiselna uporaba sistemičnih in polsistemičnih fungicidov, sicer pa lahko uporabimo enega izmed kontaktnih fungicidov.
Med sistemičnimi in polsistemičnimi fungicidi lahko uporabimo:

Galben C0,4-0,5 % konc.
Galben M0,25 % konc.
Fantic F WG0,2 % konc.
Curzate R0,2-0,3 % konc.
Curzate M0,2-0,3 % konc.
Equation Pro0,04 % konc.
Moximate 725 WG1,25-2,5 kg/ha
Moximate 725 WP1,25-2,5 kg/ha
Aviso DF0,25 % konc.
Antracol combi0,2 % konc.
Forum star 0,160% konc.
Sfinga Extra1,5-2,0 kg/ha
Acrobat MZ WG0,25 % konc.
Alleato 80 WG0,25 % konc.
Profiler (Verita profiler)0,25 – 0,3 % konc.
Mikal Premium F0,3% konc.
Mikal Flash0,3 – 0,4 % konc.
Alleato 80 WG0,25% konc.
Melody combi WP 65,30,15 % konc.
Melody duo WG 66,80,25 % konc.
Momentum F0,3 % konc.
Momentum trio3,0 kg/ha
Valis F0,15% konc.
Emendo F0,15% konc.
Ridomil gold combi pepite0,2-0,25% konc.
Ridomil gold MZ PEPITE0,25 % konc.
Revus0.04-0,06% konc.
Pergado F0,16-0,25% konc.
Pergado MZ Gett0,16-0,25% konc.
Pergado C0,4-0,5% konc.
Enervin0,25% konc.
Mildicut0,4% konc.
Electis 75 WG0,15-0,18% konc.

Med kontaktnimi fungicidi lahko uporabimo:
Delan 700 WG0,5 kg/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Folpan 50 SC2,0 l/ha
Dithane DG Neotec2,0 kg/ha
Dithane M-452,0 kg/ha
Manfil 75 WG2,0 kg/ha
Manfil 80 WP2,0 kg/ha
Pinozeb M 452,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG2,0 kg/ha
Polyram DFnajveč 2,4 kg/ha
Antracol2,0 kg/ha
Antracol WG 702,0 kg/ha
Quadris0,75-1,0 l/ha
Cabrio Top2,0 kg/ha
Universalis2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte. V nekaterih vinogradih v vinorodni deželi Primorska, smo opazili močnejše okužbe z oidijem vinske trte. Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti pripravke, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo daljši čas.
V tistih vinogradih, kjer smo opazili pojav oidija, oziroma smo imeli težave z oidijem že v lanskem letu, je smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke. Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni). Uporabimo lahko:
SredstvoOdmerek
Dynali0,65 l/ha
Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20% konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG0,01-0,02 % konc.
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Cosan0,3-0,6 % konc.
Vindex 80 WG0,3-0,6 % konc.
Kumulus DF0,3-0,6 % konc.
Močljivo žveplo0,3-0,6 % konc.
Pepelin0,3-0,6 % konc.
Cosavet DF8 kg/ha
Cosinus8 kg/ha
Močljivo žveplo Karsia DF8 kg/ha
Microthiol special3-8 kg/ha
Thiovit Jet0,3-0,6 % konc.
Topas 100 EC0,025 % konc.
Topaze0,025 % konc.
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Tebazon EW 250,03 % konc.
Mystic 250 EC0,4 l/ha
Tebusha 25%EW0,4 l/ha
Falcon EC 4600,03-0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,018 % konc.
Domark 100 EC0,025 % konc.
Postalon 90 SC0,10-0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.
Topsin-M1,6 kg/ha
Kusabi 300 SC0,15 l/ha

Pripravil. dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki