Zatiranje ameriškega škržatka

Napotki za varstvo vinske trte z dne 17. junij 2014

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki zajema celo Primorsko, je sedaj čas, da v vseh proizvodnih vinogradih izvedemo prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne karantenske bolezni zlate trsne rumenice. Ukrep je obvezen za vse imetnike vinogradov na razmejenem območju. Škropljenje je obvezno tudi v vseh trsnicah, matičnjakih in matičnih vinogradih.

Natančen zemljevid razmejenih območij dobite na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer najdete več informacij o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka.

V vinogradih za pridelavo grozdja je sedaj najbolj smiselna uporaba sredstva ACTARA 25 WG v količini 200 g/ha. V primeru, da pripravka ACTARA 25 WG ne dobimo, lahko uporabimo za prvo tretiranje pripravek RELDAN 22 EC ali DECIS 2,5 EC v količini 500 ml/ha ali DECIS v količini 500 ml/ha ali GAT DECLINE 2,5 EC v količini 500 ml/ha ali KENYATOX VERDE v 0,07-0,08% konc. ali VALENTIN EKO INSEKTICID IZ NARAVNEGA PIRETRINA v 0,07-0,08% konc., vendar je delovanje omenjenih sredstev krajše in so manj učinkovita.
V ekološki pridelavi lahko uporabimo sredstva, kot so: BIOTIP FLORAL ali FLORA VERDE v 0,16%. konc..
Pripravek RELDAN 22 EC običajno uporabljamo v količini 1000 ml/ha. Na razmejenih območjih zlate trsne rumenice je dovoljen v količini 1600 ml/ha, vendar se ga v tem odmerku sme uporabljati samo v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino, pri uporabi pa je treba zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede 75 m varnostnega pasu, lahko ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanosa (antidrift šobe) zmanjšajo varnostni pas:

Tip antidriftne šobe varnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda (v metrih)
90 % zmanjšanje zanosa FFS 15 m
75 % zmanjšanje zanosa FFS 30 m
50 % zmanjšanje zanosa FFS 40 m

Opozorilo v primeru uporabe Reldana 22 EC v odmerku 1600 ml/ha
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri stiku s škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po končanem tretiranju.
Izven razmejenih območij se sme Reldan 22 EC uporabljati v odmerku 1 l/ha.
Sredstvo Reldan 22 EC smemo uporabiti le enkrat v rastni dobi, zato bo njegova uporaba bolj smiselna pri drugem škropljenju proti ameriškemu škržatku, ko bomo istočasno zatirali grozdne sukače.

V trsnicah, matičnjakih in matičnih vinogradih lahko za škropljenje proti ameriškemu škržatku uporabimo le pripravka DECIS 2,5 EC v količini 500 ml/ha ali DECIS v količini 500 ml/ha.

POSEBNO OPOZORILO (varstvo čebel): Vinska trta je že odcvetela, izjema so le posamezne lege na Krasu in v nekaterih vinogradih na višjih legah. Zaradi varstva čebel lahko škropimo le v tistih vinogradih, kjer je vinska trta popolnoma odcvetela. V tistih vinogradih, kjer trta še pocveta s škropljenjem počakamo toliko časa, da popolnoma odcveti.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Ptripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki