Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 24. junij 2014

PERONOSPORA in OIDIJ VINSKE TRTE

Zgodnje sorte vinske trte so že v fazi zapiranja grozdov (BBCH 75-77), pri poznih sortah pa se jagode debelijo in so v fazi od velikosti prosenih zrn do debeline graha (BBCH 71-75).

V vseh vinorodnih okoliših vinorodne dežele Primorska sedaj obstaja velika nevarnost za pojav oidija vinske trte. V nekaterih vinogradih smo že opazili močnejše okužbe. Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti pripravke, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo daljši čas.
V tistih vinogradih, kjer smo opazili pojav oidija, oziroma smo imeli težave z oidijem že v lanskem letu, je smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke. Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni). Uporabimo lahko:

SredstvoOdmerek
Dynali0,65 l/ha
Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20% konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG0,01-0,02 % konc.
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Cosan0,3-0,6 % konc.
Vindex 80 WG0,3-0,6 % konc.
Kumulus DF0,3-0,6 % konc.
Močljivo žveplo0,3-0,6 % konc.
Pepelin0,3-0,6 % konc.
Cosavet DF8 kg/ha
Cosinus8 kg/ha
Močljivo žveplo Karsia DF8 kg/ha
Microthiol special3-8 kg/ha
Thiovit Jet0,3-0,6 % konc.
Topas 100 EC0,025 % konc.
Topaze0,025 % konc.
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Tebazon EW 250,03 % konc.
Mystic 250 EC0,4 l/ha
Tebusha 25%EW0,4 l/ha
Falcon EC 4600,03-0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,018 % konc.
Domark 100 EC0,025 % konc.
Postalon 90 SC0,10-0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.
Topsin-M1,6 kg/ha
Kusabi 300 SC0,15 l/ha

Vreme je nestanovitno, z občasnimi padavinami, zato nevarnost za pojav peronospore vinske trte še vedno obstaja. Na Primorskem je potrebno obnoviti škropljenje proti peronospori vinske trte, če je od zadnjega škropljenja že poteklo od 10 do 12 dni. Če ste v svojem vinogradu opazili pege peronospore, je smiselna uporaba sistemičnih in polsistemičnih fungicidov, sicer pa priporočamo uporabo enega izmed kontaktnih fungicidov. Med kontaktnimi fungicidi lahko uporabimo:

Delan 700 WG0,5 kg/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Folpan 50 SC2,0 l/ha
Dithane DG Neotec2,0 kg/ha
Dithane M-452,0 kg/ha
Manfil 75 WG2,0 kg/ha
Manfil 80 WP2,0 kg/ha
Pinozeb M 452,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG2,0 kg/ha
Polyram DFnajveč 2,4 kg/ha
Antracol2,0 kg/ha
Antracol WG 702,0 kg/ha
Quadris0,75-1,0 l/ha
Cabrio Top2,0 kg/ha
Universalis2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.

ZATIRANJE GROZDNIH SUKAČEV IN SIVE GROZDNE PLESNI

Ulov grozdnih sukačev je bil zadnja dva dni zelo velik. V Goriških Brdih (23. in 24. junija je bil ulov križastega grozdnega sukača v okolici Cerovega preko 80 osebkov).
V Goriških Brdih bo v okolici Vipolž, Cerovega, v Neblem in na nekaterih območjih v Slovenski Istri (Škocjan), med vikendom in prva dva dni julija čas za zatiranje grozdnih sukačev, če nameravamo uporabiti enega izmed insekticidov s hormonskim delovanjem kot sta Runner 240 SC v odmerku 0,3 l/ha ali Mimic v odmerku 0,6 l/ha.
Za uporabo »klasičnih« insekticidov za zatiranje grozdnih sukačev, kot sta npr. Reldan 22 EC ali Pyrinex 25 CS je še prezgodaj. Navodila za njihovo uporabo bodo podana naslednji teden, ko bo čas za njihovo uporabo tudi z namenom 2. obveznega tretiranja proti ameriškemu škržatku.
Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.
Preden se grozdi zaprejo je čas za prvo tretiranje proti sivi grozdni plesni, ki povzroča gnitje grozdja. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kjer grozdje pogosto močno gnije. Kdor je vključen v integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi enega od naslednjih pripravkov: Cantus WG (1-1,2 l/ha), Mythos (2,5 l/ha), Pyrus 400 SC (2,0 l/ha), Switch 62,5 WG (0,8 l/ha), Teldor SC 500 (1-1,5 l/ha), Rovral aquaflo (1,5 l/ha) ali pripravek Botector, ki se lahko na istem zemljišcu uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic (BBCH 68) do razvojne faze, ko so jagode zrele (BBCH 89).
Pripravke Cantus WG, Mythos in Pyrus 400 SC lahko uporabimo le enkrat v rastni sezoni.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki