Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 17. julij 2014

PERONOSPORA in OIDIJ VINSKE TRTE

Nevarnost za razvoj peronospore je še vedno velika na legah, kjer je dolgotrajna jutranja rosa. Na teh legah zaznavajo merilne naprave pogoje za okužbo skoraj vsako noč oz. jutro v vseh vinorodnih okoliših Primorske. Zato je še vedno potrebno škropljenje vinske trte v rednih presledkih, ki so odvisni od uporabljenega sredstva in lege. V zadnjem tednu je bilo precej najav o pojavu t.i. pozne peronospore na grozdju, zlasti pri sortah merlot in malvazija. V takih vinogradih priporočam zgostitev dveh naslednjih škropljenj v presledkih 4-5 dni. Izbor pripravka je pri tem manj pomemben. Primerni so vsi dotikalni in polsistemični fungicidi. Čas za uporabo sistemičnih fungicidov je zdaj mimo. Pri tem še posebej pazite na kakovostno aplikacijo in dobro omočenost v predelu grozdov.

Pozna peronospora na grozdju

Pri večini sort se je na jagodah že razvil poprh. S tem se zmanjša nevarnost za okužbo grozdja z oidijem, vendar pa ta ostaja vsaj še do konca julija. Odslej dajemo prednost pripravkom na osnovi žvepla in drugim organskim dotikalnim fungicidom, medtem ko sistemikov proti oidiju odslej ne priporočamo več.

Pregled pripravkov za zatiranje peronospore in oidija razvrščenih po skupinah je na spletni povezavi: Fungicidi za zatiranje oidija in peronospore

Pripravil: mag. Gabrijel Seljak

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki