Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 25. julij 2014

PERONOSPORA in OIDIJ VINSKE TRTE

Zaradi pogostih padavin je nevarnost za razvoj peronospore je še vedno velika, še posebej pa na legah, kjer je tudi dolgotrajna jutranja rosa. Na teh legah zaznavajo merilne naprave pogoje za okužbo skoraj vsako noč oz. jutro v vseh vinorodnih okoliših Primorske. Na dvignjenih zračnih legah je ta nevarnost mnogo manjša. Močnejše okužbe so možne na listju, medtem ko je nevarnost za okužbo grozdja bolj ali manj mimo, ker je pecljevina že otrdela. Zato je še vedno potrebno škropljenje vinske trte v rednih presledkih, ki so odvisni od uporabljenega sredstva in lege. V tem času dajemo prednost dotikalnim fungicidom, zlasti tistim na osnovi bakra. Če se je v vinogradu peronospora že razvila, kaže presledke za naslednji dve škropljenji zgostiti na 4-6 dni. Pri tem še posebej pazite na kakovostno aplikacijo.

Značilna bolezenska znamenja peronospore na listih Pozna peronospora lahko uniči večino listja in ogrozi dozorevanje in kakovost grozdja

Nevarnost za okužbo grozdja z oidijem je bolj ali manj mimo, še vedno pa se ta lahko razvija na listih. Odslej dajemo prednost pripravkom na osnovi žvepla, medtem ko sistemikov proti oidiju ne priporočamo več niti v vinogradih, kjer se je oidij pojavil.

Pregled pripravkov za zatiranje peronospore in oidija razvrščenih po skupinah je na spletni povezavi: Fungicidi za zatiranje oidija in peronospore

Dopolnilno zatiranje ameriškega škržatka

V skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14) in Načrtom ukrepov obvladovanja trsnih rumenic sta v vinogradih obvezni dve tretiranji ameriškega škržatka. Dopolnilno, tretje tretiranje proti odraslim škržatkom je treba opraviti le, če se konec julija in v začetku avgusta na rumene lepljive plošče v povprečju lovijo 4 škržatki ali več na teden/ploščo. Za tretiranje je v tem času mogoče uporabiti pripravek Actara 25 WG, v ekološki pridelavi pa pripravke na podlagi piretrina, kot so Kenyatox verde, Valentin eko insekticid iz nar. piretrina konc. in Biotip floral. Pri tem je treba upoštevati karenco, ki pri pripravkih na podlagi piretrina znaša 3 dni, pri pripravku Actara 25 WG pa 14 dni.
Zgoraj navedeni pripravki spadajo med čebelam nevarna sredstva. Pred tretiranjem s temi pripravki je treba obvezno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih.

Odrasli ameriški škržatki na rumeni plošči; velikost: 4,8-5,4 mm Odrasli ameriški škržatek - zelo povečano

Pripravil: mag. Gabrijel Seljak

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki