Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 18. avgust 2014

VARSTVO VINSKE TRTE

Grozdna sukača

V ravninskem predelu v okolici Cerovega v Goriških Brdih v zadnjih dneh beležimo povečan ulov križastega grozdnega sukača. Vinogradnikom na tem območju priporočamo zatiranje tretjega rodu omenjenega škodljivca. V ta namen lahko uporabite pripravke: Affirm v odmerku 1,5 kg/ha, ki ima 7 dni karenca ali Steward v odmerku 0,125 kg/ha, ki ima 10 dni karence. Priporočamo, da škropljenje opravite do koncu tedna.
Uporabimo lahko tudi biološka pripravka Delfin WG v 0,1 -0,15 % konc. ali Lepinox plus v odmerku 1,0 kg/ha, za katera ni predpisana karenčna doba. S pripravkom Delfin škropimo dvakrat v razmaku 14 dni. S pripravkom Lepinox plus škropimo dvakrat v razmaku 7 - 10 dni.

Poudarjamo, da priporočilo za zatiranje grozdnih sukačev velja le za ravninski del Goriških Brdih v okolici Cerovega in Vipolž.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda. Pazite na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev!

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki