Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 29. avgust 2014

Kap vinske trte - ESCA

V letošnjem mokrem poletju opažamo v vinogradih velik pojav kapi vinske trte ali ESCE. Vinogradnikom priporočamo, da trse, ki kažejo znake obolenja, označijo. Pravi čas za to opravilo je sedaj, saj je v tem času dobro videti, kateri trsi so prizadeti zaradi kapi. Najhitreje je, da trse označijo s sprejem. V vinogradih, kjer se pojavlja veliko kapi vinske trte, naj vinogradniki opravijo zimsko rez čim kasneje, tik pred začetkom solzenja. Trse, ki jih bodo sedaj označili kot obolele, naj pri zimski rezi režejo posebej. Po rezi je potrebno škarje razkužiti v 8% Na-hipokloridu, 70% alkoholu ali 50% raztopini varekine. Lesa iz okuženih vinogradov ne mulčimo, pač pa ga iz vinograda odstranimo in ga sežgemo, saj je vir za nadaljnje okužbe. Pri zimski rezi se izogibamo velikim ranam, če pa naredimo rane večje od premera 2 cm, jih moramo obvezno premazati s fungicidno pasto. Če se vinogradniki odločijo za krčenje obolelih trsov, naj izruvajo celotno trto in jo uničijo. Če se odločijo za pomlajevanje, pa morajo oboleli trs odrezati do zdravega lesa, tako da na prerezu ni temnejše obarvanega odmrlega tkiva v obliki klina ali lis.

Peronospora in oidij

S škropljenji proti peronospore vinske trte tudi pri poznih sortah zaključujemo. Tudi oidij se lahko razvija le še na listih in ga ne zatiramo več.

Grozdna gniloba

Vlažno vreme vpliva na močnejši pojav grozdne gnilobe.
Pri najbolj poznih vinskih sortah (npr. refošk na Krasu) lahko še uporabimo enega izmed naslednjih pripravkov:
- Mythos (2,5 l/ha),
- Switch 62,5 WG (0,8 l/ha),
- Teldor SC 500 (1-1,5 l/ha) ali
- Rovral aquaflo (1,5 l/ha), ki imajo 21 dni karence.

Pripravek Mythos lahko uporabimo le enkrat v rastni sezoni.
Pazite na karenco.

Ko se gniloba grozdja pojavi, se v deževnem vremenu lahko zelo hitro razširi in povzroči precejšnjo škodo. H gnitju lahko veliko pripomorejo tudi različne vrste vinskih mušic, ki v poškodovane jagode odlagajo jajčeca iz katerih se razvijejo ličinke, ki gnitje še pospešijo. Te hkrati prenašajo tudi ocetne bakterije, ki povzročajo kislo gnilobo grozdja. V sklopu spremljanja zdravstvenega stanja grozdja, ki ga intenzivno izvajamo na KGZ Nova Gorica smo v vinogradih zasledili večji pojav različnih vrst vinskih mušic, med njimi tudi plodove vinske mušice (Drosophila suzukii). Na podlagi tega ugotavljamo, da plodova vinska mušica po vsej verjetnosti ni primarni povzročitelj gnitja grozdja, temveč se obilneje pojavi v vinogradih šele, ko se razvije gniloba. Najpomembnejši prvinski razlog za gnitje je pokanje jagodne kožice zaradi obilne vlage in drugih poškodb.
Prepričati se je potrebno, ali je plodova vinska mušica v vinogradu prisotna. V vinograde obesite lovilne pasti, ki jih pripravimo tako, da v pollitrske plastenke ali druge posode v zgornji polovici navrtamo večje število luknjic premera 4-6 mm (ne večje, da preprečimo vstop večjih žuželk) in v vsako nalijemo približno 1 dl jabolčnega kisa ali mešanico jabolčnega kisa in vina v razmerju 1:1. Kisu oz mešanici dodamo žlico sladkorja na 1 liter tekočine in nekaj kapljic sredstva za pomivanje posode, ki zmanjšuje površinsko napetost vode in pospeši utapljanje muh. Posoda mora biti na vrhu zamašena. Lovne pasti obesimo na trto v območju grozdov. Plodova vinska mušica je zelo podobna ostalim vinskim mušicam, v dolžino meri 2 do 3 mm, je rumenorjave barve in ima rdeče oči. Samci imajo na konici kril črno pego, po čemer se ločijo od ostalih vinskih mušic. Poleg obešanja lovilnih pasti svetujemo pregledovanje grozdov, z namenom odkrivanja poškodb. Pozorni bodite zlasti v primeru večjega gnitja in pojava kisle gnilobe. Če sumite na prisotnost plodove vinske mušice na grozdu oz. če imate težave z njenim prepoznavanjem, se obrnite na Službo za varstvo rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki