Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 17. april 2015

AKARINOZA IN OIDIJ

Razvoj vinske trte je zelo odvisen od lege in sorte. Nekatere sorte (Chardonnay, Barbera, Vitovska grganja), so NA IZPOSTAVLJENIH LEGAH v fenofazi (E-F po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 10-14 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu od prvega do četrtega razprtega lista).
Pozno odganjajoče sorte (npr. Malvazija in Cabernet Sauvignon) so v fenofazi (D-E po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 07-11 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu od stadija začetka odpiranja brstov do prvega razprtega lista).
V vinogradih je vklučno s fenofazo D je v prihodnjih dneh še smiselna uporaba pripravkov kot so: Thiovit Jet, Kumulus DF, Cosan, Microthiol special in Pepelin v 0,8 % konc.. Pripravki na osnovi žvepla dobro delujejo, če je v času škropljenja in nekaj dni po njem toplo vreme (temp. nad 15 °C). Škropimo vse vinograde, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z akarinozo.
Posredno imajo pripravki na osnovi močljivega žvepla dobro delovanje proti oidiju vinske trte.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki