Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 29. april 2015

OIDIJ in PERONOSPORA VINSKE TRTE

Razvoj vinske trte je na Primorskem zelo različen in odvisen od lege in sorte.
Nekatere sorte (Chardonnay, Barbera, Vitovska grganja), so NA IZPOSTAVLJENIH LEGAH v fenofazi (F-G po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 13-53 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu od tretjega do devetega razvitega lista na mladiki, oziroma so socvetja že jasno vidna in počasi nabrekajo).
Ponekod v Goriških Brdih, Vipavski dolini in v Slovenski Istri so nekatere zgodnje sorte (npr. Chardonnay) že presegle dolžino 25 cm.
Predvsem v Goriških Brdih, kjer je v zadnjih dneh padlo od 10 do 15 mm dežja so že nastali pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte zato je v vinogradih, kjer so mladike dolge več kot 15 cm, potrebno opraviti preventivno škropljenje proti omenjeni bolezni.
V primeru poslabšanja vremena in padavin, (kar je napovedano za konec tedna in vikend), je tudi v drugih vinorodnih okoliših na Primorskem, kjer so mladike dolge več kot 15 cm smiselno opraviti preventivno škropljenje z namenom preprečevanja zgodnjih okužb s peronosporo vinske trte.
Priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov kot so:
- Delan 700 WG - 0,5 kg/ha
- Folpan 80 WDG - 1,25 kg/ha
- Folpan 50 SC - 2,0 l/ha
- Dithane DG Neotec - 2,0 kg/ha
- Dithane M-45 - 2,0 kg/ha
- Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
- Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
- Mankoz 75 WG - 2,0 kg/ha
- Pinozeb M 45 - 2,0 kg/ha
- Penncozeb 75 DG - 2,0 kg/ha
- Polyram DF - največ 2,4 kg/ha
- Antracol - 2,0 kg/ha
- Antracol WG 70 - 2,0 kg/ha
- Quadris - 0,75-1,0 l/ha
- Cabrio Top - 2,0 kg/ha
- Universalis - 2,0 l/ha

Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.

V vinogradih, moramo paziti na pojav oidija vinske trte. To še posebej velja za vinograde, kjer smo z omenjeno boleznijo že imeli težave v prejšnjem letu. Priporočamo uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla.
Uporabimo lahko: Thiovit Jet, Kumulus DF, Cosan, Microthiol special in Pepelin v količini 0,3-0,8 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla dobro delujejo, če je v času škropljenja in nekaj dni po njem toplo vreme (temp. nad 15 °C). Škropimo vse vinograde, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z oidijem vinske trte. Posredno imajo pripravki na osnovi močljivega žvepla dobro delovanje proti akarinozi.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki