Prva "zelena dela" v vinogradu, Prestrukturiranje vinogradov, OPOZORILO KOPOP - VIN

Datum: 04.05.2015

PRVA »ZELENA DELA» V VINOGRADU - PLETEV in RAZPOREDITEV MLADIK MED ŽICE

Trata spomladi požene več mladik, kot je potrebno za prehrano in obstoj grozdja. Naloga vinogradnika je, da uravnava razmerje med rastjo in rodnostjo ( zimska rez in tud poletna dela ) ter ustrezno razmerje med listno površino in pridelkom.

Pletev je prvo spomladansko opravilo kjer odstranimo mladike iz sobrstov in nepotrebnih jalovke iz starega lesa. Prav tako odstranimo nerodne mladike na reznikih in čepih, ki jih ne potrebujemo prihodnje leto. Nepotrebne mladike odstranimo čim prej, ker porabljajo veliko rezervne hrane. S pletvijo tudi boljšo zračnost in osvetlitev trsa, kar vpliva tudi na manjši okužbo z boleznimi.

Spravljanje in razporejanje mladik med žice je obvezno delo posebno pri guyot gojitveni obliki pa tudi pri ostalih. Pravočasno delo ne bo povzročalo lomljenje mladik. Dobro osvetljeni listi so osnova dobre fotosinteze in tvorbe hrane.


PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV – rok 15. junij 2015

Vinogradniki, ki ste lani do 15. decembra odposlali na Agencijo – ARSKTRP obrazec Vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin, ste v prvi polovici aprila tudi prejeli delno izpolnjen obrazec Izjava o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin. Ta izpolnjen obrazec odpošljete, ko posadite trte (lahko ste postavite tudi že oporo, ki vključuje eno žico in kole in s tem v celoti zaključili prestrukturiranje vinograda). Rok je od 1. aprila do 15. junija 2015. V kolikor mogoče niste prejeli s strani Agencije tega obrazca - Izjava o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje, je ta v prilogi.

Izjava o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov

Podpisan in izpolnjen obrazec je potrebno po zaključku prestrukturiranja vendar najkasneje do 15.6.2015 poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Agencije.


Opozorilo KOPOP – VINOGRADNIŠTVO

Vinogradniki, ki ste se letos vključili v KOPOP – VIN morate po Uredbi UL RS št. 13 / 27.2.2015

VIN _ VABE

VIN _ EKGN

Majda Brdnik,svetovalka specialistka za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki