Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 14. maj 2015

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Zaradi sončnega in toplega vremena v zadnjih dneh velike nevarnosti za okužbo s peronosporo vinske trte ni bilo. V primeru večje količine dežja, ob napovedanih padavinah ob koncu tedna in med vikendom (15. - 17. maj) se bo nevarnost za okužbe povečala. Glede na navedeno priporočamo, da škropljenje proti peronospori vinske trte obnovite v kolikor je od zadnjega škropljenja minilo od 8 do 10 dni.
Priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov kot so:
- Delan 700 WG - 0,5 kg/ha
- Folpan 80 WDG - 1,25 kg/ha
- Folpan 50 SC - 2,0 l/ha
- Dithane DG Neotec - 2,0 kg/ha
- Dithane M-45 - 2,0 kg/ha
- Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
- Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
- Mankoz 75 WG - 2,0 kg/ha
- Pinozeb M 45 - 2,0 kg/ha
- Penncozeb 75 DG - 2,0 kg/ha
- Polyram DF - največ 2,4 kg/ha
- Antracol - 2,0 kg/ha
- Antracol WG 70 - 2,0 kg/ha
- Quadris - 0,75-1,0 l/ha
- Cabrio Top - 2,0 kg/ha
- Universalis - 2,0 l/ha

Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.

V vinogradih, moramo paziti na pojav oidija vinske trte. To še posebej velja za vinograde, kjer smo z omenjeno boleznijo že imeli težave v prejšnjem letu. Priporočamo uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla. Uporabimo lahko: Thiovit Jet, Kumulus DF, Cosan, Microthiol special in Pepelin, Cosinus, Cosavet DF, Močljivo žveplo Karsia DF v količini do 8,0 kg/ha, Vindex 80 WG v količini do 6,0 kg/ha in Močljivo žveplo v količini do 5,0 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla dobro delujejo, če je v času škropljenja in nekaj dni po njem toplo vreme (temp. nad 15 °C). Škropimo vse vinograde, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z oidijem vinske trte. Posredno imajo pripravki na osnovi močljivega žvepla dobro delovanje proti akarinozi.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki