Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 11. junij 2015

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Vinska trta v Slovenski Istri in na Severnem Primorskem je v fazi debeljenja jagod. Odcvetajo le še pozno cvetoče sorte v višjih legah in na Krasu. Vreme je suho, zato je nevarnost za okužbo vinske trte s peronosporo v celotni vinorodni deželi Primorska majhna.
Za zaščito vinogradov proti peronospori vinske trte lahko uporabimo kontaktne pripravke kot so: - Delan 700 WG - 0,5 kg/ha
- Folpan 80 WDG - 1,25 kg/ha
- Folpan 50 SC - 2,0 l/ha
- Dithane DG Neotec - 2,0 kg/ha
- Dithane M-45 - 2,0 kg/ha
- Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
- Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
- Mankoz 75 WG - 2,0 kg/ha
- Pinozeb M 45 - 2,0 kg/ha
- Penncozeb 75 DG - 2,0 kg/ha
- Polyram DF - največ 2,4 kg/ha
- Antracol - 2,0 kg/ha
- Antracol WG 70 - 2,0 kg/ha
- Quadris - 0,75-1,0 l/ha
- Cabrio Top - 2,0 kg/ha
- Universalis - 2,0 l/ha Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.

Le za zaščito vinogradov v nižinskih predelih in tam, kjer imamo pogostokrat težave s peronosporo vinske trte, oziroma smo letos že našli okužbe, priporočamo uporabo sistemičnih in polsistemičnih fungicidov. Uporabimo lahko:
- Galben C - 0,4-0,5 % konc.
- Galben M - 0,25 % konc.
- Fantic F WG - 0,2 % konc.
- Curzate R - 0,2-0,3 % konc.
- Curzate M - 0,2-0,3 % konc.
- Equation Pro - 0,04 % konc.
- Moximate 725 WG - 1,25-2,5 kg/ha
- Moximate 725 WP - 1,25-2,5 kg/ha
- Velostar 725 WG - 1,25-2,5 kg/ha
- Profilux - 1,25-2,0 kg/ha
- Nautile DG - 2,4 kg/ha
- Antracol combi - 0,2 % konc.
- Forum star - 0,160% konc.
- Sfinga Extra - 1,5-2,0 kg/ha
- Acrobat MZ WG - 0,25 % konc.
- Forum MZ WG - 0,25 % konc.
- Alleato 80 WG - 0,25 % konc.
- Profiler (Verita profiler) - 0,25 – 0,3 % konc.
- Mikal Premium F - 0,3% konc.
- Mikal Flash - 0,3 – 0,4 % konc.
- Melody combi WP 65,3 - 0,15 % konc.
- Melody duo WG 66,8 - 0,25 % konc.
- Momentum F - 0,3 % konc.
- Momentum trio - 3,0 kg/ha
- Valis F - 0,15% konc.
- Emendo F - 0,15% konc.
- Ridomil gold combi pepite - 0,2-0,25% konc.
- Ridomil gold MZ PEPITE - 0,25 % konc.
- Revus - 0,04-0,06% konc.
- Pergado F - 0,16-0,25% konc.
- Pergado MZ Gett - 0,16-0,25% konc.
- Pergado C - 0,4-0,5% konc.
- Enervin - 0,25% konc.
- Mildicut - 0,4% konc.
- Electis 75 WG - 0,15-0,18% konc.

Pogoji za razvoj oidija vinske trte so zelo ugodni. To še posebej velja za vinograde, kjer smo z omenjeno boleznijo že imeli težave v prejšnjem letu. Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo daljši čas.
Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni). Uporabimo lahko:
- Dynali - 0,65 l/ha,
- Quadris - 0,10 % konc.,
- Universalis - 0,20 % konc.,
- Cabrio Top - 0,20% konc.,
- Collis - 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG - 0,01-0,02 % konc.,
- Luna Experience - 0,375-0,5 l/ha,
- Crystal - 0,016-0,02 % konc.,
- Talendo - 0,025 % konc.,
- Talendo Extra - 0,13-0,3 l/ha,
- Vivando - 0,016 – 0,02 % konc.,
- Thiovit Jet - do 8,0 kg/ha,
- Kumulus DF - do 8,0 kg/ha,
- Cosan - do 8,0 kg/ha,
- Microthiol special - do 8,0 kg/ha,
- Pepelin - do 8,0 kg/ha,
- Cosinus - do 8,0 kg/ha,
- Cosavet DF - do 8,0 kg/ha,
- Močljivo žveplo Karsia DF - do 8,0 kg/ha,
- Vindex 80 WG - do 6,0 kg/ha,
- Močljivo žveplo - do 5,0 kg/ha,
- Topas 100 EC - 0,3 l/ha,
- Topaze - 0,3 l/ha,
- Folicur EW 250 - 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW - 0,03 % konc.,
- Tebazon EW 25 - 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC - 0,4 l/ha,
- Tebusha 25 % EW - 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 - 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG - 0, 18 kg/ha,
- Domark 100 EC - 0,3 //l/ha,
- Mischa 20 EW - 0,23 l/ha,
- Postalon 90 SC - 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC - 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M - 1,6 kg/ha,
- Kusabi 300 SC - 0,25 - 0,3 l/ha.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki