Varstvo vinske trte

Napotki za varstvo vinske trte z dne 03. julij 2015

Oidij in peronospora vinske trte

Pogoji za razvoj oidija vinske trte so zelo ugodni. To še posebej velja za vinograde, kjer smo z omenjeno boleznijo že imeli težave v prejšnjem letu. Proti oidiju vinske trte je sedaj smiselno uporabiti novejše kontaktne pripravke ali strobilurine in sistemične pripravke, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo daljši čas.
Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni). Uporabimo lahko:
- Dynali - 0,65 l/ha,
- Quadris - 0,10 % konc.,
- Universalis - 0,20 % konc.,
- Cabrio Top - 0,20% konc.,
- Collis - 0,03 – 0,04 % konc.,
- Stroby WG - 0,01-0,02 % konc.,
- Luna Experience - 0,375-0,5 l/ha,
- Crystal - 0,016-0,02 % konc.,
- Talendo - 0,025 % konc.,
- Talendo Extra - 0,13-0,3 l/ha,
- Vivando - 0,016 – 0,02 % konc.,
- Thiovit Jet - do 8,0 kg/ha,
- Kumulus DF - do 8,0 kg/ha,
- Cosan - do 8,0 kg/ha,
- Microthiol special - do 8,0 kg/ha,
- Pepelin - do 8,0 kg/ha,
- Cosinus - do 8,0 kg/ha,
- Cosavet DF - do 8,0 kg/ha,
- Močljivo žveplo Karsia DF - do 8,0 kg/ha,
- Vindex 80 WG - do 6,0 kg/ha,
- Močljivo žveplo - do 5,0 kg/ha,
- Topas 100 EC - 0,3 l/ha,
- Topaze - 0,3 l/ha,
- Folicur EW 250 - 0,03 % konc.,
- Orius 25 EW - 0,03 % konc.,
- Tebazon EW 25 - 0,03 % konc.,
- Mystic 250 EC - 0,4 l/ha,
- Tebusha 25 % EW - 0,4 l/ha,
- Falcon EC 460 - 0,03-0,04 % konc.,
- Nativo 75 WG - 0, 18 kg/ha,
- Domark 100 EC - 0,3 //l/ha,
- Mischa 20 EW - 0,23 l/ha,
- Postalon 90 SC - 0,10-0,125 % konc.,
- Karathane gold 350 EC - 0,05-0,06 % konc.,
- Topsin-M - 1,6 kg/ha,
- Kusabi 300 SC - 0,25 - 0,3 l/ha

Vreme je toplo in suho, zato pogoji za razvoj peronospore vinske trte niso ravno ugodni.
Za zaščito vinogradov proti peronospori vinske trte lahko uporabimo kontaktne pripravke kot so:
- Delan 700 WG - 0,5 kg/ha
- Folpan 80 WDG - 1,25 kg/ha
- Folpan 50 SC - 2,0 l/ha
- Dithane DG Neotec - 2,0 kg/ha
- Dithane M-45 - 2,0 kg/ha
- Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
- Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
- Mankoz 75 WG - 2,0 kg/ha
- Pinozeb M 45 - 2,0 kg/ha
- Penncozeb 75 DG - 2,0 kg/ha
- Polyram DF - največ 2,4 kg/ha
- Antracol - 2,0 kg/ha
- Antracol WG 70 - 2,0 kg/ha
- Quadris - 0,75-1,0 l/ha
- Cabrio Top - 2,0 kg/ha
- Universalis - 2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.

Izjema so le vinogradi, kjer smo že opazili okužbe. V takih vinogradih je v primeru poslabšanja vremena in krajevnih ploh in neviht potrebna previdnost. Smiselna je uporaba polsistemičnih in sistemičnih pripravkov ali pripravkov z globinskim delovanjem.

Zatiranje grozdnih sukačev in sive grozdne plesni

Ulov grozdnih sukačev je v Goriških Brdih že dosegel vrh in počasi pada. Kot običajno, je bil ulov največji v okolici Neblega in Vipolž. V okolici omenjenih območij je med vikendom in v prvi polovici naslednjega tedna čas za uporabo insekticidov z namenom zatiranja grozdnih sukačev.
Uporabimo lahko insekticide, kot so Reldan 22 EC v količini 1,0 l/ha ali Pyrinex 25 CS v količini 1,0 l/ha ali Coragen v količini največ 150 ml/ha ali Affirm v količini 1,5 kg/ha ali Vertimec Pro v količini 0,75 l/ha.
Tudi na Krasu, predvsem v okolici Dutovelj je ulov grozdnih sukačev velik. Najoptimalnejši čas za škropljenje grozdnih sukačev v vinogradih v okolici Dutovelj bo predvidoma v naslednjem tednu, od 7.julija do konca vikenda.
Drugod škropljenja proti grozdnim sukačem ne priporočamo.
Sredstva kot so Reldan 22 EC, Pyrinex 25 CS in Coragen se lahko na istem zemljišču uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni. Sredstvo Vertimec Pro se lahko na istem zemljišču uporabi dvakrat, sredstvo Affirm pa trikrat v eni rastni sezoni.
Sredstva so čebelam nevarna. Upoštevati je potrebno predpise s področja varstva voda in upošteveti varnostni pas do vodne površine za sredstvo Reldan 22 EC 50 m. in za sredstvo Pyrinex 25 CS 100 m. Vodni varnostni pasovi znašajo za sredstvi Affirm in Coragen 15 m., za sredstvo Vertimec Pro pa 10 m.
Pri uporabi pripravkov, ki so čebelam nevarna, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih.


Preden se grozdi zaprejo je čas za prvo tretiranje proti sivi grozdni plesni, ki povzroča gnitje grozdja. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kjer grozdje pogosto močno gnije. Priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Cantus WG (1-1,2 l/ha), Mythos (2,5 l/ha), Pyrus 400 SC (2,0 l/ha), Switch 62,5 WG (1,0 l/ha), Teldor SC 500 (1-1,5 l/ha), Rovral aquaflo (1,5 l/ha), Prolectus (1,2 kg/ha) ali pripravek Botector, ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic (BBCH 68) do razvojne faze, ko so jagode zrele (BBCH 89).
Pripravke Cantus WG, Mythos, Pyrus 400 SC in Prolectus lahko uporabimo le enkrat v rastni sezoni.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki