Vartsvo vinske trte

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 01. april 2016

AKARINOZA IN OIDIJ

Razvoj vinske trte je zelo odvisen od lege in sorte. Nekatere sorte (Chardonnay, Barbera, Vitovska grganja), so NA IZPOSTAVLJENIH LEGAH v fenofazi (B-C po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 01-07 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu od stadija nabrekanja brstov do začetka odpiranja brstov, ko so konice zelenih poganjkov vidne).
V vinogradih v fenofazi B-C je smiselna uporaba pripravkov kot so: Thiovit Jet, Kumulus DF, Cosan, Microthiol special, Pepelin ali Vindex 80 WG v količini 8,0 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla dobro delujejo, če je v času škropljenja in nekaj dni po njem toplo vreme (temp. nad 15 °C). Škropimo le tiste vinograde, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z akarinozo.
Posredno imajo pripravki na osnovi močljivega žvepla dobro delovanje proti oidiju vinske trte.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki