Vartsvo vinske trte

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 26. april 2016

OBVESTILA O VARSTVU VINSKE TRTE

Akarinoza in oidij

Razvoj vinske trte je odvisen od lege in sorte.
Nekatere sorte (Chardonnay, Barbera, Vitovska grganja), so v fenofazah od F-G po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi do 53 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu do faze, ko so socvetja že jasno vidna in počasi nabrekajo).
V Slovenski Istri, predvsem v priobalnem pasu, so trsi zgodnjih sort v fenofazi G po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi do 55 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu do faze, ko so socvetja nabrekla. V vinogradih, ki so še v fenofazi E (npr. Malvazija na Krasu) je smiselna uporaba pripravkov kot so: Thiovit Jet, Kumulus DF, Cosan, Microthiol special, Pepelin ali Vindex 80 WG v količini do 8,0 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla dobro delujejo, če je v času škropljenja in nekaj dni po njem toplo vreme (temp. nad 15 °C). Škropimo le tiste vinograde, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z akarinozo.
Posredno imajo pripravki na osnovi močljivega žvepla dobro delovanje proti oidiju vinske trte.

Črna pegavost

V nekaterih vinogradih se močneje pojavlja črna pegavost vinske trte. Predvsem v lanskem letu se je zelo razširila in ocenjujemo, da bi lahko letos povzročila večji izpad pridelka. V tistih vinogradih, kjer smo opazili močnejši pojav omenjene bolezni lahko proti njej ukrepamo. Po možnosti trte poškropimo pred napovedanim dežjem.
Uporabimo lahko:

SredstvoOdmerek ali koncentracija
Folpan 80 WDG1,9 kg/ha
Folpan 50 SC3,0 l/ha
Universalis2,0 l/ha
Polyram DF0,3 % konc.
Antracol0,2 % konc.
Antracol WG 700,2 % konc.
Quadris0,075 % - 0,1 % konc.
Nordox 75 WG0,1-0,15 % konc.
Kocide 20000,15-0,20 % konc.
Cuprablau Z ultra WP1,8 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP 2,0 kg/ha
Momentum F 3,0 kg/ha
Mikal Flash3,0 kg/ha

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki