Varstvo vinske trte

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 06. maj 2016

OBVESTILA O VARSTVU VINSKE TRTE

Oidij

Razvoj vinske trte je odvisen od lege in sorte.
Nekatere sorte (Chardonnay, Barbera, Vitovska grganja), so v fenofazah od G po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi do 55 po BBCH kar pomeni, da je razvoj vinske trte v razponu do faze, ko so socvetja že nabrekla). Najbolj hiter razvoj vinske trte beležimo v Slovenski Istri, predvsem v priobalnem pasu.
V vinogradih, kjer smo imeli v prejšnjem letu težave z oidijem vinske trte je smiselna uporaba pripravkov na osnovi močljivega žvepla oziroma drugih kontaktnih pripravkov v skladu z navodili za uporabo.

pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki