Varstvo vinske trte

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 25. maj 2016

OBVESTILA O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte

Zgodnje sorte vinske trte v Slovenski Istri in na Severno primorskem koncu že cvetijo. Nevarnost za okužbo vinske trte s peronosporo se je zaradi deževnega vremena v prejšnjih dneh povečala. V sredo 25. maja smo v vinogradih opazili prve pege peronospore.
Za zaščito vinogradov, ki cvetijo in tam, kjer imamo pogostokrat težave s peronosporo vinske trte priporočamo uporabo sistemičnih in polsistemičnih fungicidov. Uporabimo lahko:

Galben C0,4-0,5 % konc.
Galben M0,25 % konc.
Fantic F WG0,2 % konc.
Curzate C Extra2,0 kg/ha
Curzate M0,2-0,3 % konc.
Equation Pro0,04 % konc.
Moximate 725 WG1,25-2,5 kg/ha
Moximate 725 WP1,25-2,5 kg/ha
Moximate plus2,5 kg/ha
Profilux1,25-2,0 kg/ha
Nautile DG2,4 kg/ha
Antracol combi WP 62,82,5 kg/ha
Forum star0,160% konc.
Sfinga Extra WDG1,5-2,0 kg/ha
Acrobat MZ WG0,25 % konc.
Forum MZ WG0,25 % konc.
Alleato 80 WG0,25 % konc.
Profiler0,3 % konc.
Mikal Premium F0,3% konc.
Mikal Flash0,3 – 0,4 % konc.
Melody combi WP 65,30,15 % konc.
Melody duo WG 66,80,25 % konc.
Momentum F0,4 % konc.
Momentum trio3,0 kg/ha
Valis F0,15% konc.
Emendo F0,15% konc.
Ridomil gold combi pepite0,2-0,25% konc.
Ridomil gold MZ PEPITE0,25 % konc.
Revus0.04-0,06% konc.
Pergado F0,16-0,25% konc.
Pergado MZ WG Gett0,16-0,25% konc.
Pergado C0,4-0,5% konc.
Pergado D1,4 l/ha
Enervin0,25% konc.
Orvego 0,8 l/ha
Mildicut0,4% konc.
Electis 75 WG0,15-0,18% konc.

Če za zaščito vinogradov uporabljamo kontaktne pripravke priporočamo, da škropljenje proti peronospori vinske trte obnavljamo v razmiku od 7 do 8 dni. Uporabimo lahko:

Delan 700 WG0,5 kg/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Folpan 50 SC2,0 l/ha
Dithane DG Neotec2,0 kg/ha
Dithane M-452,0 kg/ha
Manfil 75 WG 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG2,0 kg/ha
Pinozeb M 452,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG2,0 kg/ha
Polyram DFnajveč 2,4 kg/ha
Antracol2,0 kg/ha
Antracol WG 702,0 kg/ha
Quadris0,75 - 1,0 l/ha
Cabrio Top2,0 kg/ha
Universalis2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.

V vinogradih, moramo biti pazljivi na pojav oidija vinske trte, ker so pogoji za njegov pojav zelo ugodni. Še posebej moramo paziti v vinogradih, kjer smo z omenjeno boleznijo imeli težave v prejšnjem letu. Proti oidiju lahko uporabimo pripravke na osnovi močljivega žvepla oziroma druge kontaktne pripravke.
Če smo v vinogradih opazili pojav oidija vinske trte je v takem primeru smiselna uporaba novejših kontaktnih, strobilurinskih ali sistemičnih pripravkov, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo dalj časa.
Uporabimo lahko:
Dynali0,65 l/ha,
Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20 % konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG
(dovoljena uporaba pripravka s staro
etiketo do 30.09.2017)
0,01-0,02 % konc.
Luna Experience0,375-0,5 l/ha
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Talendo Extra0,8 - 0,4 l/ha
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Thiovit Jetdo 8,0 kg/ha
Kumulus DFdo 8,0 kg/ha
Cosando 8,0 kg/ha
Microthiol specialdo 8,0 kg/ha
Pepelindo 8,0 kg/ha
Cosinusdo 8,0 kg/ha
Cosavet DFdo 8,0 kg/ha
Močljivo žveplo Karsia DFdo 8,0 kg/ha
Pol-sulphor 80 WP, Pol-sulphor 80 WG4,0 kg/ha
Vindex 80 WGdo 6,0 kg/ha
Topas 100 EC0,3 l/ha
Topaze0,3 l/ha
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Tebazon EW 25
(uporaba zalog)
0,03 % konc.
Mystic 250 EC0,4 l/ha
Tebusha 25 % EW0,4 l/ha
Falcon EC 4600,03 - 0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,18 kg/ha
Domark 100 EC0,3 l/ha
Mischa 20 EW0,23 l/ha
Postalon 90 SC0,10 - 0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.
Topsin-M1,6 kg/ha
Kusabi 300 SC0,25 - 0,3 l/ha

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki