Varstvo vinske trte

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 10. junij 2016

OBVESTILA O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte

Vinska trta je v večini vinogradov v fazi cvetenja, le zgodnje sorte odcvetajo ali so že odcvetele. Nevarnost za okužbo vinske trte s peronosporo je zaradi deževnega vremena še vedno zelo velika. Najbolj nevaren je pojav peronospore na mladih grozdičkih (kabrnkih). Vsem vinogradnikom priporočamo, da škropljenje proti peronospori zgostijo in čim prej obnovijo (če je od zadnjega škropljenja že minilo 7 dni oz. če je od zadnjega škropljenja padla večja količina dežja – več kot 30 l.. Za zaščito vinogradov proti peronospori vinske trte priporočamo uporabo sistemičnih in polsistemičnih fungicidov.
Uporabimo lahko:

Galben C0,4-0,5 % konc.
Galben M0,25 % konc.
Fantic F WG0,2 % konc.
Curzate C Extra2,0 kg/ha
Curzate M0,2-0,3 % konc.
Equation Pro0,04 % konc.
Moximate 725 WG1,25-2,5 kg/ha
Moximate 725 WP1,25-2,5 kg/ha
Moximate plus2,5 kg/ha
Profilux1,25-2,0 kg/ha
Nautile DG2,4 kg/ha
Antracol combi WP 62,82,5 kg/ha
Forum star0,160% konc.
Sfinga Extra WDG1,5-2,0 kg/ha
Acrobat MZ WG0,25 % konc.
Forum MZ WG0,25 % konc.
Alleato 80 WG0,25 % konc.
Profiler0,3 % konc.
Mikal Premium F0,3% konc.
Mikal Flash0,3 – 0,4 % konc.
Melody combi WP 65,30,15 % konc.
Melody duo WG 66,80,25 % konc.
Momentum F0,4 % konc.
Momentum trio3,0 kg/ha
Valis F0,15% konc.
Emendo F0,15% konc.
Ridomil gold combi pepite0,2-0,25% konc.
Ridomil gold MZ PEPITE0,25 % konc.
Revus0.04-0,06% konc.
Pergado F0,16-0,25% konc.
Pergado MZ WG Gett0,16-0,25% konc.
Pergado C0,4-0,5% konc.
Pergado D1,4 l/ha
Enervin0,25% konc.
Orvego 0,8 l/ha
Mildicut0,4% konc.
Electis 75 WG0,15-0,18% konc.

Če za zaščito vinogradov uporabljamo kontaktne pripravke priporočamo, da škropljenje proti peronospori zgostimo in jih v tem času obnavljamo v tedenskem razmiku ali manj (odvisno od količine padavin).

Delan 700 WG0,5 kg/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Folpan 50 SC2,0 l/ha
Dithane DG Neotec2,0 kg/ha
Dithane M-452,0 kg/ha
Manfil 75 WG 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG2,0 kg/ha
Pinozeb M 452,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG2,0 kg/ha
Polyram DFnajveč 2,4 kg/ha
Antracol2,0 kg/ha
Antracol WG 702,0 kg/ha
Quadris0,75 - 1,0 l/ha
Cabrio Top2,0 kg/ha
Universalis2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.

V vinogradih, moramo biti pazljivi na pojav oidija vinske trte, ker so pogoji za njegov pojav zelo ugodni. Še posebej moramo paziti v vinogradih, kjer smo z omenjeno boleznijo imeli težave v prejšnjem letu. Proti oidiju lahko uporabimo pripravke na osnovi močljivega žvepla oziroma druge kontaktne pripravke.

Če smo v vinogradih opazili pojav oidija vinske trte je v takem primeru smiselna uporaba novejših kontaktnih, strobilurinskih ali sistemičnih pripravkov, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo dalj časa.
Uporabimo lahko:
Dynali0,65 l/ha,
Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20 % konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG
(dovoljena uporaba pripravka s staro
etiketo do 30.09.2017)
0,01-0,02 % konc.
Luna Experience0,375-0,5 l/ha
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Talendo Extra0,8 - 0,4 l/ha
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Thiovit Jetdo 8,0 kg/ha
Kumulus DFdo 8,0 kg/ha
Cosando 8,0 kg/ha
Microthiol specialdo 8,0 kg/ha
Pepelindo 8,0 kg/ha
Cosinusdo 8,0 kg/ha
Cosavet DFdo 8,0 kg/ha
Močljivo žveplo Karsia DFdo 8,0 kg/ha
Pol-sulphor 80 WP, Pol-sulphor 80 WG4,0 kg/ha
Vindex 80 WGdo 6,0 kg/ha
Topas 100 EC0,3 l/ha
Topaze0,3 l/ha
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Tebazon EW 25
(uporaba zalog)
0,03 % konc.
Mystic 250 EC0,4 l/ha
Tebusha 25 % EW0,4 l/ha
Falcon EC 4600,03 - 0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,18 kg/ha
Domark 100 EC0,3 l/ha
Mischa 20 EW0,23 l/ha
Postalon 90 SC0,10 - 0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.
Topsin-M1,6 kg/ha
Kusabi 300 SC0,25 - 0,3 l/ha

Ukrepi po toči

Vinograde na območju Hruševice, Tupelč in Kobjeglave (Kras) je prizadela toča. Priporočamo, da prizadete vinograde čim prej poškropite s pripravki kot so Folpan 80 WDG ali Folpan 50 SC, ali z drugimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet. Omenjenim pripravkom dodajte pripravek na osnovi močljivega žvepla.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki