Varstvo vinske trte

Obvestila za varstvo in tehnološke ukrepe pri vinski trti z dne 29. junij 2016

ZATIRANJE GROZDNIH SUKAČEV IN SIVE GROZDNE PLESNI

Ulov grozdnih sukačev je bil v zadnjih nekaj dneh zelo velik v Goriških Brdih, predvsem v nižjih legah v okolici Vipolž, Cerovega v Neblem in v okolici Hruševlja. Do sredine naslednjega tedna priporočamo uporabo pripravkov kot so Reldan 22 EC v 0,1% konc., Pyrinex 25 SC v 0,1% konc. ali Pyrinex M22 v 0,1% konc., ki istočasno delujejo tudi na ameriškega škržatka, ki je prenašalec zelo nevarne zlate trsne rumenice. Priporočilo za uporabo omenjenih pripravkov velja le za omenjena območja v Goriških Brdih.
Pri uporabi pripravkov, ki so za čebele nevarni, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Preden se grozdi zaprejo je čas za tretiranje proti sivi grozdni plesni, ki povzroča gnitje grozdja. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kjer grozdje pogosto močno gnije. Kdor je vključen v integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi enega od naslednjih pripravkov: Cantus WG (1-1,2 l/ha), Mythos (2,5 l/ha), Pyrus 400 SC (2,0 l/ha), Switch 62,5 WG (1,0 l/ha), Teldor SC 500 in Teldor plus (1-1,5 l/ha), Rovral aquaflo (1,5 l/ha), Prolectus (1,2 kg/ha) ali pripravek Botector, ki se lahko na istem zemljišcu uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic (BBCH 68) do razvojne faze, ko so jagode zrele (BBCH 89).

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki