Varstvo vinske trte

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 08. julij 2016

OBVESTILA O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte

Nevarnost za okužbe vinske trte s peronosporo je še vedno velika, predvsem zaradi že prisotnih okužb v vinogradih in obilne jutranje rose. Vsem vinogradnikom priporočamo, da škropljenja proti peronospori zgostijo. To še posebej velja za vinograde, kjer smo zaznali okužbe na grozdih. Za zaščito vinogradov proti peronospori vinske trte priporočamo uporabo sistemičnih in polsistemičnih fungicidov. Uporabimo lahko:

Galben C0,4-0,5 % konc.
Galben M0,25 % konc.
Fantic F WG0,2 % konc.
Curzate C Extra2,0 kg/ha
Curzate M0,2-0,3 % konc.
Equation Pro0,04 % konc.
Moximate 725 WG1,25-2,5 kg/ha
Moximate 725 WP1,25-2,5 kg/ha
Moximate plus2,5 kg/ha
Profilux1,25-2,0 kg/ha
Nautile DG2,4 kg/ha
Antracol combi WP 62,82,5 kg/ha
Forum star0,160% konc.
Sfinga Extra WDG1,5-2,0 kg/ha
Acrobat MZ WG0,25 % konc.
Forum MZ WG0,25 % konc.
Alleato 80 WG0,25 % konc.
Profiler0,3 % konc.
Mikal Premium F0,3% konc.
Mikal Flash0,3 – 0,4 % konc.
Melody combi WP 65,30,15 % konc.
Melody duo WG 66,80,25 % konc.
Momentum F0,4 % konc.
Momentum trio3,0 kg/ha
Valis F0,15% konc.
Emendo F0,15% konc.
Ridomil gold combi pepite0,2-0,25% konc.
Ridomil gold MZ PEPITE0,25 % konc.
Revus0.04-0,06% konc.
Pergado F0,16-0,25% konc.
Pergado MZ WG Gett0,16-0,25% konc.
Pergado C0,4-0,5% konc.
Pergado D1,4 l/ha
Enervin0,25% konc.
Orvego 0,8 l/ha
Mildicut0,4% konc.
Electis 75 WG0,15-0,18% konc.

Če za zaščito vinogradov uporabljamo kontaktne pripravke priporočamo, da škropljenje proti peronospori obnavljamo v tedenskem razmiku.
Uporabimo lahko:

Delan 700 WG0,5 kg/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Folpan 50 SC2,0 l/ha
Dithane DG Neotec2,0 kg/ha
Dithane M-452,0 kg/ha
Manfil 75 WG 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG2,0 kg/ha
Pinozeb M 452,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG2,0 kg/ha
Polyram DFnajveč 2,4 kg/ha
Antracol2,0 kg/ha
Antracol WG 702,0 kg/ha
Quadris0,75 - 1,0 l/ha
Cabrio Top2,0 kg/ha
Universalis2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.

V vinogradih se pojavlja oidij vinske trte.
V tem času je smiselna uporaba novejših kontaktnih, strobilurinskih ali sistemičnih pripravkov, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo dalj časa. Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni).
Uporabimo lahko:
Dynali0,65 l/ha,
Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20 % konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG
(dovoljena uporaba pripravka s staro
etiketo do 30.09.2017)
0,01-0,02 % konc.
Luna Experience0,375-0,5 l/ha
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Talendo Extra0,8 - 0,4 l/ha
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Thiovit Jetdo 8,0 kg/ha
Kumulus DFdo 8,0 kg/ha
Cosando 8,0 kg/ha
Microthiol specialdo 8,0 kg/ha
Pepelindo 8,0 kg/ha
Cosinusdo 8,0 kg/ha
Cosavet DFdo 8,0 kg/ha
Močljivo žveplo Karsia DFdo 8,0 kg/ha
Pol-sulphor 80 WP, Pol-sulphor 80 WG4,0 kg/ha
Vindex 80 WGdo 6,0 kg/ha
Topas 100 EC0,3 l/ha
Topaze0,3 l/ha
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Tebazon EW 25
(uporaba zalog)
0,03 % konc.
Mystic 250 EC0,4 l/ha
Tebusha 25 % EW0,4 l/ha
Falcon EC 4600,03 - 0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,18 kg/ha
Domark 100 EC0,3 l/ha
Mischa 20 EW0,23 l/ha
Postalon 90 SC0,10 - 0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.
Topsin-M1,6 kg/ha
Kusabi 300 SC0,25 - 0,3 l/ha

Grozdni sukači in siva grozdna plesen

Ulov grozdnih sukačev je bil v zadnjih nekaj dneh zelo velik tudi na Krasu (okolica Križa in Dutovelj) in zgornji Vipavski dolini (okolica Vipave in Slapa). Na omenjenih območjih do sredine naslednjega tedna priporočamo uporabo pripravkov kot so Reldan 22 EC v 0,1 % konc, Pyrinex 25 SC v 0,1 % konc. ali Pyrinex M22 v 0,1 % konc., ki istočasno delujejo tudi na ameriškega škržatka, ki je prenašalec zelo nevarne zlate trsne rumenice.
Pri uporabi pripravkov, ki so za čebele nevarni, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropimo zvečer, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Preden se grozdi zaprejo je čas za tretiranje proti sivi grozdni plesni, ki povzroča gnitje grozdja. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kjer grozdje pogosto močno gnije. Kdor je vključen v integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi enega od naslednjih pripravkov: Cantus WG (1-1,2 l/ha), Mythos (2,5 l/ha), Pyrus 400 SC (2,0 l/ha), Switch 62,5 WG (1,0 l/ha), Teldor SC 500 in Teldor plus (1-1,5 l/ha), Rovral aquaflo (1,5 l/ha), Prolectus (1,2 kg/ha) ali pripravek Botector, ki se lahko na istem zemljišcu uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic (BBCH 68) do razvojne faze, ko so jagode zrele (BBCH 89). Priporočilo velja za pozne sorte grozdja.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki