Varstvo vinske trte

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 28. julij 2016

OBVESTILA O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte

Zaradi krajevnih padavin v preteklih dneh se je nevarnost za okužbe vinske trte s peronosporo spet povečala. Predvsem je potrebno paziti v tistih vinogradih, kjer smo v letošnjem letu že imeli težave s peronosporo.
Priporočamo uporabo bakrenih sredstev in drugih kontaktnih pripravkov, pri čemer je potrebno dosledno upoštevati karenčno dobo uporabljenega sredstva. Uporabimo lahko:

Delan 700 WG0,5 kg/ha
Folpan 80 WDG1,25 kg/ha
Folpan 50 SC2,0 l/ha
Dithane DG Neotec2,0 kg/ha
Dithane M-452,0 kg/ha
Manfil 75 WG 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP2,0 kg/ha
Mankoz 75 WG2,0 kg/ha
Pinozeb M 452,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG2,0 kg/ha
Polyram DFnajveč 2,4 kg/ha
Antracol2,0 kg/ha
Antracol WG 702,0 kg/ha
Quadris0,75 - 1,0 l/ha
Cabrio Top2,0 kg/ha
Universalis2,0 l/ha
Pripravki, kot so Quadris, Cabrio Top in Universalis delujejo tudi na oidij vinske trte.
V vinogradih, kjer so okužbe s peronosporo še aktivne (bela plesniva prevleka na spodnji strani listov) za zaščito vinogradov proti peronospori še lahko uporabimo polsistemične fungicide (priporočamo posvet s strokovnjakom).

V vinogradih se pojavlja oidij vinske trte.
V tem času je še smiselna uporaba novejših kontaktnih, strobilurinskih ali sistemičnih pripravkov, ki imajo dobro učinkovitost in delujejo dalj časa. Če uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla, je potrebno škropljenja proti oidiju izvajati dovolj pogosto (razmaki med škropljenji proti oidiju z močljivimi žvepli naj ne bodo daljši od 5-6 dni). Uporabimo lahko:
Dynali0,65 l/ha,
Quadris0,10 % konc.
Universalis0,20 % konc.
Cabrio Top0,20 % konc.
Collis0,03 – 0,04 % konc.
Stroby WG
(dovoljena uporaba pripravka s staro
etiketo do 30.09.2017)
0,01-0,02 % konc.
Luna Experience0,375-0,5 l/ha
Crystal0,016-0,02 % konc.
Talendo0,025 % konc.
Talendo Extra0,8 - 0,4 l/ha
Vivando0,016 – 0,02 % konc.
Thiovit Jetdo 8,0 kg/ha
Kumulus DFdo 8,0 kg/ha
Cosando 8,0 kg/ha
Microthiol specialdo 8,0 kg/ha
Pepelindo 8,0 kg/ha
Cosinusdo 8,0 kg/ha
Cosavet DFdo 8,0 kg/ha
Močljivo žveplo Karsia DFdo 8,0 kg/ha
Pol-sulphor 80 WP, Pol-sulphor 80 WG4,0 kg/ha
Vindex 80 WGdo 6,0 kg/ha
Topas 100 EC0,3 l/ha
Topaze0,3 l/ha
Folicur EW 2500,03 % konc.
Orius 25 EW0,03 % konc.
Tebazon EW 25
(uporaba zalog)
0,03 % konc.
Mystic 250 EC0,4 l/ha
Tebusha 25 % EW0,4 l/ha
Falcon EC 4600,03 - 0,04 % konc.
Nativo 75 WG0,18 kg/ha
Domark 100 EC0,3 l/ha
Mischa 20 EW0,23 l/ha
Postalon 90 SC0,10 - 0,125 % konc.
Karathane gold 350 EC0,05-0,06 % konc.
Topsin-M1,6 kg/ha
Kusabi 300 SC0,25 - 0,3 l/ha

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki