Varstvo vinske trte

Obvestila za varstvo vinske trte z dne 10. avgust 2016

GROZDNA SUKAČA

V ravninskem delu Goriških Brdih , na območju Vipolž, Ceglega in Cerovega v zadnjem tednu beležimo povečan ulov križastega grozdnega sukača. Vinogradnikom na tem območju priporočamo zatiranje tretjega rodu omenjenega škodljivca.

Uporabite lahko enega izmed naštetih pripravkov:

SREDSTVO ODMEREK / konc. KARENCA (dni)
Affirm 1,5 kg/ha 7
Steward 125 g/ha 10
Runner 240 SC 0,3 l/ha 14
Decis 0,5 l/ha 14
Decis 2,5 EC 0,5 l/ha 14
Gat decline 2,5 EC 0,5 l/ha 14
Pyrinex 1,0 L/ha 21
Reldan 1,0 L/ha 21
Delfin WG ** 0,1 - 0,15 % Karenca ni potrebna
Lepinox Plus 1 kg/ha Karenca ni potrebna
** S pripravkom Delfin škropimo dvakrat v 14 dnevnem presledku.

Poudarjamo, da priporočilo za zatiranje grozdnih sukačev velja le ravninski del Goriških Brdih - območje Vipolž, Ceglega in Gornjega Cerovega.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda. Pazite na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev!

Pripravila: Moca Rot

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki